Naše nepřijatá část

05.08.2019 15:10

 

 

"Zatěžující myšlenky a pocity ve vztahu, jakými jsou žárlivost či bolest, často vycházejí z vaší emocionální aury, která je daleko méně rozvinutá než vaše mysl. Učíte se vážit si své mysli a intelektu, takže vývoji emocí věnujete menší pozornost než vývoji myšlení. Jak moc vám vaše emoce vládnou? Je velice nutné, abyste si uvědomovali obrazy ve své mysli. Pokud se vám nějaký negativní obraz neustále opakuje, je to volání vašich emocí o pozornost, o pomoc a ze všeho nejvíc o lásku. Prožíváte-li například silnou žárlivost a do vaší mysli neustále probleskuje obraz vašeho partnera nebo partnerky s jinou ženou či mužem, máte sami v sobě nejspíš nějakou část, která se cítí neviděná nebo odmítnutá vaším vyšším já.

Vaše duše integruje všechny vaše části a vynáší je do vyššího vědomí. Neodbytné, bolestivé obrazy jsou voláním té části vašeho já, která nejvíce touží po péči, lásce a spojení s vyšším já. Když zachytíte její negativní obraz, dívejte se na něj jako na symbol. Odmítá-li vás někdo, hledejte v tom symbol něčeho ve vaší vlastní energii. Řekněte si například, že tento člověk představuje nějakou vaši část odmítající vaše vyšší já. Uvědomte si ji, přijměte ji a milujte ji.

Každý v sobě máte nějaké části, které nechtějí vytvářet lehké, radostné a rozvinuté obrazy nebo myšlenky. Vezměte je do vědomí a představte si, jak k nim přichází slunce, jak je necháváte dýchat svěží, čerstvý vzduch. Vizualizujte si světlo vstupující do stinných a sklíčených částí vaší bytosti. Během několika málo hodin se budete cítit daleko méně negativně. Kdykoliv se těmto já nepoddáte, posilujete svou vůli a své spojení s vyšším já."

 

 

* * *


 Z knihy: Osobní síla skrze uvědomění

 Sanaya Roman