Nalezněte svou živoucí svatyni

14.01.2019 09:39

 

 

Kvocient Božského Ženského Světla  na planetě se zvyšuje vysokou rychlostí.

 

Během několika posledních dnů došlo k zpřístupnění nové úrovně rostoucí vědomé vibrace Bohyně. Je to, jakoby molekuly pradávných vesmírných informací byly uvolněny do atmosféry - je to stále se rozšiřující otevírání pokladnice Velké Moudrosti přímo ze Srdce Posvátného Ženství.

 

Nyní začínáte mít větší jasno v tom, jak znovuzískat Moudrost Ženství a co to pro váš Život znamená.

 

To platí stejně jak pro ženy, tak i pro muže. Pokud čtete tato slova, poslal vás sem Duch. Poslala vás sem Velká Bohyně. Jste předurčeni ke vtělení, prožívání, šíření a vyzařování Jejího učení.

 

Co vám dnes říká je toto:

 

Učíte se neopouštět sami Sebe.

 

Rovzpomínáte se, jak se stát svou vlastní Živoucí Svatyní.

 

Celistvost je uvnitř vás. Nemůže být nalezena v srdci někoho druhého bez ohledu na to, jak hluboce toužíte po splynutí s těly, srdci, myslí a duší druhých.

 

Skrze strach ze ztráty a skrze strach uvidět svou vlastní spirituální sílu - její rozvíjení, používání, odhalování, čas strávený s jejím praktikováním - velmi často opouštíme sami sebe.

 

Ve vztazích se často dopouštíme velkého sebe-ubližování. Nyní musíme být extra vědomí ve všech našich vztazích a ptát se sami sebe: Jsem k sobě upřímný/á? Odsunuji sebe abych uspokojil/a svou potřebu ega po pozornosti, ujištění se nebo potěšení stejné části druhého člověka?

 

Kde ve vztazích opouštím sám/a sebe?

 

Bohyně má Velký Plán pro vibraci vztahu a způsoby jak představit intimnosti na Zemi.

 

Mnoho toxicity, která byla vyvolána a živena prostřednictvím vztahů založených na potřebách ega zklidnit nízké energie strachu, musí být hluboce očištěny z vědomí.

 

Posvátné Ženství nás učí, že žena musí požadovat samu Sebe, musí se vrátit Domů k Sobě, zarýt se hluboko do země své duše a oddat se sama Sobě předtím, než může vstoupit do sfér intimity v tomto Novém Zlatém Věku.

 

Posvátné Ženství nás učí, že muž se musí oddat životu na své Hraně, prodrat se skrze vrstvy spirituální a emoční lenosti, riskovat odchod ze zóny pohodlí a opustit ubohé příklady modelů mužských rolí ve svém životě, nastoupit na stezku mužské autenticity a účelu. Musí si připustit strachy nebo lenost, které brání jeho službě Celku s jeho největším Já.

 

Bohyně říká, že nové Světlo nyní osvětluje každé místo v životě, kde opouštíme sami sebe ze strachu, že nejsme dostateční.

 

Bohyně vidí v nadcházejících měsících ohromný růst a masivní kroky vpřed u všech Nositelů Ženské Pochodně.

 

Toto se stane jen tehdy, pokud dojde k rozhodnutí přestat s opouštěním Sebe Samých.

 

Jste svou vlastní Svatyní. Najděte ji. Udělejte vše co je nezbytné k objevení svatyně uvnitř vás.

 

Až se zkontaktujete se svou vlastní svatyní, pak budete připraveni spojit se s druhými na hluboké úrovni. To proto, že až najdete Sebe, už se neztratíte.

 

Je důležité, abyste zůstali spirituálně orientovaní, čistí, k Sobě pravdiví, hluboce srdeční, jistí si svých priorit, energeticky nezaplnění abyste slyšeli Zprávy a Vedení Bohyně.

 

Dávno jste se rozhodli přijmout tuto Cestu. Zvolili jste si znovu se zavázat, svému Nejvyššímu Já, a důležitá část této cesty zahrnuje zanikání starých vzorců sebe-opouštění.

 

Toto je obrovský krok k Celistvosti, Službě Světu, Životu ve Světle, Rozvoji, Růstu a Vtělení Lásky, kterou Jste.

 

Pouze z místa Žití ve své Vnitřní Svatyni můžete objevit Svatý Účel, pro který dýcháte, intimitu pro kterou jste se narodili, abyste zažili v tomto životě a ohromnou změnu, kterou jste se v tomto světě zavázali udělat.

 

Autor: Sophie Bashford

www.sophiebashford.com

 

17. dubna 2016 

Překlad: Martina Atiriamin Christová
www.slunecnabrana.eu , www.martinachristova.eu

https://slunecnabrana.blogspot.cz/…/naleznete-svou-zivouci-s…

Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a překladatele a aktivním odkazem na stránkywww.slunecnabrana.eu a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.