Naděje

08.12.2012 15:15

 

 

 

Jemnný cit prochází nitrem mým,

svoji žeň přijímám, vždyť zákon je spravedlivým.

V sobě však hledám pevně - Lásku a ctnost ženy,

žijící podle Vůle boží.

 

Jen v chybách však nehledám -

  vycházím Světlu vstříc.

V tichosti do každého pohledu srdce dám,

povzbudím poutníka cestou ho potkávajíc.

 

Své vůli volnost dám,

nechť si jak skřivan letí.

Však směr jest jí vymezen,

jen v dobru a lásce smí hledati štěstí.

 

Spravedlnost světa je zaostalá,

protože jen málo je, podle Vůle Pána.

Přesto však naději neztrácím

a vstříc hledím věcem budoucím.

 

Stojíme ve vážné  a převratné době,

milost Stvořitele  s námi jest a posílí vše dobré.

Poutníkům pomáhám trpělivě a pevně.

V srdci mám naději,

že Láska a Světlo zvítězí ve světě i ve mně.

 

 

Marianna V.

 

 

 

 

 

Ilustrace : ©  Eva Lipinová