Myšlenky Matky Terezy o lásce

18.06.2012 21:57

 

 

 

 

Zpočátku jsem si myslela, že je potřebné obracet lidi na víru. Dnes vím, že mojí úlohou je milovat.

 

Buďte projevem... laskavosti; mějte laskavost ve tváři, v očích, v úsměvu, ve vřelém pozdravu.

Sami víme, že to, co děláme, je kapkou do moře. Ale kdyby tahle kapka v moři nebyla, chyběla by tam.

Člověk nežije tolik z lásky, kterou přijímá, jako mnohem více z té, kterou daruje.

Když není práce protkaná láskou, je zbytečná.

Lidé v nouzi nepotřebují až tak moc peníze. Oni potřebují naše oči, ruce, nohy, srdce...

Mě nezajímá dav. Kdybych viděla davy ubožáků, nikdy bych nemohla svoji práci začít. Zajímá mě jen můj bližní, jednotlivec, tomu mohu pomoci, a tak pomáhám.

Musíme vědět, že jsme stvořeni k větším věcem než k tomu, abychom byli pouhým číslem na světě, že tu nejsme pro diplomy a tituly, pro tu či onu práci. Byli jsme stvořeni, abychom milovali a byli milováni.

Utrpení je Božím darem, který těm, jež se starají o trpící, umožňuje projevit svou lásku.

Rozsévejte kolem sebe lásku na každém kroku. Láska začíná doma - proto jí dávejte nejdříve svým dětem, manželovi či manželce. Láska žije tam, kde jsou lidé - nezapomeňte jí dát i sousedovi odvedle.

Radostné srdce se rodí ze žhavé lásky.

Jestliže lidi soudíme, nezbývá nám čas je milovat.

Víte, proč má člověk srdce? Aby měla kde bydlet dobrota a láska.

V naší práci není místo pro pýchu a ješitnost. Naše práce je Pánovo dílo, chudí jsou Pánovi chudí. Přenechejme se Ježíši, aby on mohl naším duchem myslit, našima rukama konat. Všecko můžeme, je-li jeho síla s námi a v nás. Jsme tu přece proto, abychom předávali Boží lásku.

Často a rádi mluvíme o dobrém, milosrdném a dobrotivém Bohu, který odpouští a chápe. Jsme pro své trpící bratry živým svědectvím nebeského Otce? Každý, kdo k tobě přijde, měl by od tebe odcházet klidnější a šťastnější. Měl by být "pozdraven" a snad uzdraven dobrotou, která září z tvého úsměvu, z tvých očí, ze slov, z gest. ...
Radostnost je začátkem svatosti. Naučíš-li se být radostným, začneš se podobat Kristu, jehož srdce plné dobroty myslí vždy na jiné.

 

Ve světě je větší hlad po lásce a ocenění než po chlebu.
 

Snažím se dávat chudým lidem z lásky to, co si bohatí mohou pořídit za peníze. Ne,

malomocného bych se nedotkla ani za tisíc liber, ale velmi ráda o něj pečuji z lásky k Bohu.
 

Pokaždé, když se na někoho usměješ, je to úkon lásky, dar tomu  člověku, krásná věc.
 

Dobré skutky jsou články, které vytvářejí řetěz lásky.
 

Nevím přesně , jaké to bude v nebi, vím však, že až zemřeme a přijde okamžik, kdy nás Bůh bude soudit, NEBUDE se nás ptát: Kolik dobrých věcí jsi v životě udělal?, ale zeptá se: Kolik LÁSKY jsi vložil do toho, co jsi dělal?"
 

Láska nežije ze slov a nelze ji slovy vysvětlit… Zvláště tu lásku, která se uskutečňuje ve službě Bohu, která pramení v Bohu a v každém nachází Boha a dotýká se Boha. Musíme se dostat k lidskému srdci, a to správným způsobem: láska se dokazuje skutky.