Moudré poselství

19.10.2015 14:03

 


Jdi klidně uprostřed rozruchu a spěchu
a vzpomeň jaký mír může být v tichu.
Pokud je to možné, bez ztráty tváře, 
vycházej dobře se všemi lidmi.


Říkej svou pravdu tiše a jasně,
naslouchej ostatním, třeba i omezeným a nevědomým,
také oni mají svůj příběh.
Vyhýbej se hlučným a svárlivým osobám,
otravují ducha !

 


Jestli se budeš srovnávat s druhými,
můžeš se stát domýšlivým nebo malomyslným,
neboť vždy se najdou lidé větší i menší než ty.
Raduj se stejně z toho čeho jsi dosáhl,
jako ze svých plánů.


Udržuj zájem o vlastní životní cestu, jakkoli skromnou,
je to opravdové bohatství v proměnlivém osudu.
Buď opatrný ve svých záležitostech,
protože svět je plný podvodů.
Ale nenech se tím zaslepit !
Mnoho lidí zápasí o veliké ideály
a všude je život plný hrdinství.

 


Buď sám sebou !
Zvlášť nepředstírej city a nestav se cynicky k lásce,
neboť tváří v tvář vší vyprahlosti a rozčarování
je věčně svěží jako tráva.
Přijímej klidně co ti radí léta.
Až přijde čas, s půvabem odlož vše, co náleží mládí.


Rozvíjej sílu ducha,
aby tě mohla chránit v nenadálém neštěstí.
A netrap se s představami.
Mnoho obav se rodí z únavy, nudy, samoty.

 


Buď k sobě přísný, ale ne tvrdý.
Jsi dítětem vesmíru ne méně než stromy a hvězdy,
máš právo zde být.
Ať je ti to jasné, nebo ne,
vesmír se nepochybně rozvíjí tak, jak má.
Žij proto v pohodě a míru s Bohem,
jakkoliv si to představuješ.


Ať jsou tvé úkoly a usilování
v hlučném zmatku života jakékoliv,
udržuj poklid ve své duši.
Přes všechny nedokonalosti
je to stejně krásný svět.
Neumdlévej ! Jdi za štěstím!

 

 

Nalezeno v chrámu sv. Pavla v Římě L.P.1696