Modlitba ženy (v čase Slavnosti čistoty)

08.09.2016 11:11
 
 

 

 

 

Pane, děkuji za to, že smím zde být,

že do této doby a této krásné země směla jsem se narodit.

Z celého srdce toužím svou duši u nohou Tvého trůnu rozprostřít

a nádherné Tvé Světlo zřít.

 

Děkuji za nesčetné dary, jež toužím ve věrné službě plně využít,

kéž v sobě smím ještě další, nové objevit,

bych mohla lidem ku prospěchu být

a jejich duše oblažit.

 

Pane, kéž smím v tento čas

milostiplnou posilu pro své působení přijmout zas,

nechť mé nitro navždy zdobí,

bělostný něžný květ liliový.

Kéž do spanilé krásy může stále kvést,

paprskem čistoty nechám se s důvěrou vzhůru vést.

 

Kamkoli jen vstoupím, nechť Světlo šířím

a dětskou radostností stále hýřím.

Má slova ať ostatním zavoní,

jak zjara okvětní plátky jabloní.

V mých myšlenkách i činech nechť láska s čistotou a spravedlností se spojí,

jež každou nedůvěru odvanou a rány zhojí.

Kéž vzorem ušlechtilosti a ctnosti smím se stát,

a každý, s kým se setkám, zatouží cestou Světla se dát.

 

Ku cti Tobě, Pane, toužím žít,

nosit jméno „žena“ chci hodna být

a pravou svou úlohu na Zemi naplnit.

 

 

Amen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martina B.

 

Ilustrace :  © Aneta Mišovie