Modlitba za vodu

13.02.2018 18:59

 

 

 

Ubývá míst kam chodívala pro vodu
starodávná milá
kde laně tišily žízeň kde žila rosnička
a poutníci skláněli se nad hladinou
aby se napili z dlaní.

Voda si na to vzpomíná
voda je krásná
voda má
voda má rozpuštěné vlasy
chraňte tu vodu
nedejte aby osleplo prastaré zrcadlo hvězd.

A přiveďte k té vodě koníčka
přiveďte koně vraného jak tma
voda je smutná
voda má
voda má rozcuchané vlasy
a kdo se na samé dno potopí
kdo potopí se k hvězdám pro prstýnek.

Voda je zarmoucená vdova
voda má
voda má popelem posypané vlasy
voda si na nás stýská.

 

 

Jan Skácel

 

Ilustrace: Eva LIpinová - Světlo pro vodu