Modlitba za vodu

09.03.2013 21:38

Milé čtenářky, chtěly bychom Vám nabídnout poslech velmi krásné skladby folkové skupiny Hradišťan - Modlitba za vodu.

Prociťme společně, jak je voda pro všechno živé důležitá. Krajina bez vody se mění v poušť a život zaniká. Nedopusťme, aby na naší Modré planetě bylo jako na poušti. Nejdříve však musíme naplnit svá srdce láskou... láskou k  vodě, k životu, k přírodě, k lidem, k národu i celé Zemi.

Zamysleme se, jak bychom mohli ve své každodennosti ulehčit vodě. Jak s ní zacházíme, co do ní sami vypouštíme. Zdali vodou také přiměřeně šetříme a neplýtváme jí. Zamysleme se, jak ovlivňují naše myšlenky vodu v nás samých (naše tělo je složeno přibližně z 80%vody) a kolem nás, u našich blízkých, v potravinách i v přírodě. Víme, že vodu v jídle můžeme pozitivně ovlivnit před jídlem modlitbou, poděkováním za dary, které pro nás připravili bytostné ruce přírody? Víme, že si bereme z připraveného stolu přírody a že jsme povinni tento dar ochrańovat?

Změna začíná změnou každého jednotlivce! Proto nemeškejme ani okamžik. My sami si tvoříme svou realitu. Využijme velikou moc, kterou nám Stvořitel svěřil. Sílu, která proudí neustále naším nitrem. Jen my sami určujeme, budeme-li milovat, nebo  žít ve strachu. Otevřeme se všem pomocím, přicházejícím shůry. Posilněné Světlem pak dokážeme žít i v této době dočasného pokřivení zákonů s láskou a statečností v každém okamžiku.

Světlo budiž na Zemi!

M.V.