Modlitba v den Slavnosti Bílé holubice

31.05.2016 14:38

 

 

Pane,

děkujeme za nádherné milosti a dary,

jež nám byly shůry dány.

Děkujeme za to, že smíme na vzácném místě ve slavnostním čase státi

a věrnost Tobě, Pane, přísahati.

Děkujeme za poznání, za poklad Vědění,

za milostiplný dar Tvého moudrého vedení;

za duchovní rádce a pomoci ze Světla,

za zářící jiskru, jež kdysi z okraje Ráje vylétla.

Kéž vlastním přičiněním a pílí

tato jiskra v našem nitru roste a sílí,

rychle se učí a zraje,

by jednou – jako sebe-vědomá lidská bytost – směla opět projíti branami Ráje.

Ať její záře spolubližním je pochodní,

povzbuzením a rozjasněním jejich dní.

Kéž rozhoří se a mohutným plamenem plápolá,

pro druhé v každé době je opora.

Kéž nás jenom samé ctnosti zdobí,

pokora, láska a odpuštění,

neboť bez nich vzestup možný není.

Kéž Tobě, Pane, věrně sloužíme,

po čemž z celého srdce toužíme.

Kéž Tvou Svatou vůli vždy vycítíme

a myšlenkami, slovy i skutky ji naplníme.

Kéž v důvěryplném odevzdání a otevření

smíme k tomu nyní přijmouti dar posílení.

Tvé Světlé síle z výšin k nám proudící

v modlitbě svá srdce otvíráme

a v slzách posilu shůry vděčně přijímáme.

Toužíme do světa vykročit

a temnu nastavit světlý štít.

Všude, kam vstoupíme, chceme Světlo a Lásku rozsévat,

svým působením dík Ti, Pane, vzdát,

pevně ve své službě stát

a Světlou Tvou říši na Zemi společnými silami budovat.

 

Amen.

 

 

Díky, Pane, že smím zde být,

Tvou velikost z hloubi duše velebit.

Svým životem Tě toužím ctít,

nespat již a stále bdít,

Tvou vůli znát a naplnit.

 

Amen.

 

Martina B.