Moc přítomného okamžiku

12.03.2012 22:55

 

 

 

 

 
Ať už jste kdekoliv, buďte tam úplně.

Trpíte stresem? Snažíte se dostat do budoucnosti tak usilovně, že redukujete přítomnost na pouhý prostředek, jak se tam dostat? Stres je způsoben tím, že jsme „tady“ ale chceme být „tam“, že jsme v přítomnosti ale chceme být v budoucnosti. Tento rozpor vás trhá na kusy.
 

Zabýváte se příliš minulostí? Hovoříte o ní neustále, ať už pozitivně nebo negativně? Mluvíte často o úžasných věcech, jichž jste dosáhli, nebo o tom, jak vám bylo ublíženo nebo jak jste ublížili druhým?

Vyvolávají ve vás vaše myšlenkové pochody pocity viny, pýchy, zášti, hněvu, nenávisti, lítosti nebo sebelítosti? Pokud ano, pak nejen posilujete své falešné já,  ale také pomáháte urychlovat proces stárnutí svého těla tím, že ve své duši hromadíte minulost. Pokud se chcete přesvědčit o pravdivosti tohoto tvrzení, pozorujte lidi, kteří mají silný sklon lpět na minulosti.


 

Všechny problémy jsou falešné představy naší mysli

Žít se dá pouze v přítomnosti. Soustřeďte svou pozornost na přítomný okamžik a řekněte, jaký máte problém. Nic neříkáte, protože nemůžete mít problémy, když jste plně soustředěni na přítomný okamžik. Každou situaci je nutné buď vyřešit, nebo přijmout. Proč z něčeho dělat problém?

Vaše mysl problémy miluje, protože vám dávají jakousi totožnost. To je normální a zároveň šílené. „Problém“ je v tom, že se příliš zabýváte situací, aniž  ji opravdu chcete, nebo můžete změnit, a tak se s ní podvědomě ztotožňujete. Vaše životní situace vám připadá nezvládnutelná a vy ztrácíte kontakt se životem, s Bytím. Nebo přemýšlíte o spoustě různých věcí, které možná v budoucnosti budete muset udělat, místo toho, abyste se soustředili na něco, co můžete udělat teď hned.
 

Nemyslete na plody své činnosti –  soustřeďte se na činnost samotnou. Plody přijdou samy od sebe. Tohle je velice účinné duchovní cvičení.

Jakmile přestanete odmítat přítomný okamžik, radost z Bytí naplní všechno, co děláte. Jakmile se plně soustředíte na přítomný okamžik, pocítíte hluboký klid a pohodu. Už nehledáte uspokojení a naplnění v budoucnosti – nehledáte v ní spásu. Proto vám nezáleží na výsledcích. Ani úspěch, ani neúspěch nemůže změnit  váš vnitřní stav Bytí. Pod povrchem životní situace jste našli život.

V nepřítomnosti psychologického času odvozujete pocit svého já z Bytí, nikoli ze své osobní minulosti. Proto už nemáte psychologickou potřebu být něčím jiným, než jste. Ve vnějším světě, na úrovni své životní situace, můžete dosáhnout úspěchů, můžete se osvobodit od toho či onoho, ale v hlubší dimenzi Bytí máte všechno už dnes.

 

Nadčasový stav vědomí

Když každá buňka ve vašem těle vibruje životem a když v každém okamžiku prožíváte radost z Bytí, pak lze říci, že jste se osvobodili od času. Být nezávislý na čase znamená být nezávislý na psychologické potřebě odvozovat vlastní totožnost z minulosti a hledat uspokojení v budoucnosti. Osvobození od času je tou nejhlubší transformací, jakou si můžete představit.

Když prožijete první zážitky nadčasového stavu vědomí, začnete se pohybovat mezi dimenzí času a dimenzí přítomnosti. Nejdřív si uvědomíte, jak málokdy jste opravdu soustředěni na přítomný okamžik. Nicméně už samotné uvědomění že nejste plně v přítomném okamžiku, je velký úspěch: toto poznání je vědomím přítomnosti – byť může zpočátku trvat jen několik vteřin chronologického času.

Od té chvíle však začnete žít v přítomnosti stále častěji než v minulosti nebo budoucnosti a kdykoli si uvědomíte, že jste ztratili kontakt s přítomností, jste schopni se do ní vrátit na delší dobu.

Takže dokud nežijete ve stavu vědomé přítomnosti, dokud si plně neuvědomujete přítomný okamžik, pohybujete se mezi vědomím a nevědomím, tj. mezi stavem vědomí a stavem ztotožnění se s myslí. Znovu a znovu vám uniká přítomný okamžik a znovu a znovu se do něj vracíte. Nakonec se však vědomí přítomnosti stane vaším převládajícím stavem.

 

 

Z  pracovní knihy  Eckharta Tolle -  Moc přítomného okamžiku