Milování sebe sama... 6.část

10.04.2017 12:24

 

"Nikdy nevyřešíte problém, pokud se na něj nepodíváte s nadhledem."

                                        Maharishi Maresh Yogi

 

4.VYDAT SE NA CESTU

 

Existuje jen jedna možná cesta, jak dospět ke skutečné lásce k sobě samému - a tou je uvědomění, že nikdy nemůžete být sami se sebou spokojeni. Ony obrovské chyby z dětství, jak naše psychologická zranění, nelze nikdy v rámci jednoho lidského života změnit a napravit. Můžete samozřejmě udělat mnoho kroků správným směrem, ale skutečné přijetí onoho zázraku, kterým jsme, lze pochopit jen na vyšší úrovni. Z výšky vypadají auta, jako malí mravenečci, obrovské kancelářské komplexy jako malé světelné tečky a celá země jako jedno velké, krásné místo plné klidu a míru.

Kromě prvních třech kroků, které řeší problematiku na psychologické úrovni, musíte dojít k uvědomění si vašeho vyššího Já, ono Já, které je nad vámi, mimo váš osobní život, onu věčnou podstatu, která na tento svět tentokrát vstoupila vaším prostřednictvím. Tato podstata je mimo všechna psychologická dramata a traumata, která jste prožili. Přesahuje naše bolístky srdce a těla, to, čeho jsme zde dosáhli i to, co zde po sobě zanecháme. Toto vaše Já nemá jméno ani tvář, je věčné a je všude. Toto Já vás zná velice dobře, ví, kdo jste a co zde na Zemi děláte. Ví, že celý tento výlet na svět plný pochybností a nervy drásajících událostí je pouze o Lásce, že díky tomuto výletu se dozvíte mnohé o tajemství a majestátnosti všeobjímajícího oceánu Lásky, z něhož jsme přišli a do nějž se vracíme. My jsme láska a všechno, čím trpíme a co jsme prožili, o čem jsme snili, zde bylo proto, aby nám připomnělo tuto jedinou skutečnost.

 

Protože většina z nás si to uvědomí jen velice zřídka a protože pro mnohé z nás je tato koncepce něco divokého a naprosto nepochopitelného, zůstáváme obvykle zachyceni na úrovni vztahů, ztráty práce, problémy s tchýní...

Hrajeme dál v soukromých druhořadých hrách, aniž bychom si vůbec dokázali představit, jak vypadá ono velké a věčné divadlo, v němž se tyto filmy promítají a kde každý tento film je jen scénou toho nejdelšího filmového představení na světě, které se nazývá Láska.

 

Lidský život je cestou, která nás vede k oné velké a věčné pravdě, že náš život je a jen o Lásce. Současně nás, ale od té pravdy odvádí. Jediným možným způsobem jak sami sebe opravdu milovat, je nějakým způsobem objevit onen obraz, v němž vidíme sami sebe jako součást celku a uvědomit si, že jsme Láska a že jsme milováni.

 

Chceme-li dosáhnout skutečně ryzího citu k sobě samým, musíme sami sebe vnímat jako součást celku, část, která si zaslouží do tohoto celku patřit. V kontextu věčnosti zde máte svoje místo, jste bytost s nepopsatelnou hodnotou, byli jste stvořeni.

Když si tuto skutečnost uvědomíte, přinese vám velký vnitřní mír. Ale abyste mohli takového míru dosáhnout, musíte věnovat pozornost tomu, co děláte a udělat vědomou odbočku. Abyste došli ke svému cíli, musíte se vydat na cestu.

 

Musíte se vydat na novou cestu, na vyšší úroveň, k tomu co má vyšší smysl. Musíte se odrazit od toho, co jste udělali a vydat se za něčím novým. Vydat se na cestu znamená tak trochu vydat se do neznáma. Mezi vámi a cílem je určitá vzdálenost. Nevíte, co vás může na vaší cestě potkat, různé odbočky, zkratky, šelmy i andělé. Nicméně i přesto se vydáte na cestu-s vědomím,  že vás ještě mnohé čeká a s odhodláním přijít na to, co to je. Čím hlubší je toto odhodlání, tím více svého Já objevíte. Je také důležité najít svůj hlas, ozvat se, začít jednat a zbavit se všeho, co nám stojí v cestě, vytvořit si pro sebe svůj vnitřní a vnější svět. Ale až to všechno uděláte, je ještě mnohem důležitější vydat se na další cestu, na níž se skloníte před něčím, co vám ukáže, že jste součástí velkého celku-ne jen vašeho Já, ale celého vesmíru.

 

Pouze v tomto kontextu mohou být ony nepodstatné horory našeho života vyřešeny, teprve nyní se ukáže opravdová krása vašeho Já. Tento proces objevování přesahuje rámec procesu duševního. Je to duchovní cesta. Pokud se na ni vydáte, najdete skutečnou podstatu.

KTEROU CESTOU BYCH SE MĚL VYDAT?

 

Jakákoliv cesta, na niž vykročíte s odhodláním a úmyslem, vás může dovést k vaší nejhlubší podstatě. Existuje mnoho cest, kterými se můžete vydat, za svým hlubším Já. Fyzická úroveň, duchovní praktiky, dovednosti rozvinuté na takovou úroveň, že vám umožní vystoupit sami ze sebe. I tanec vás může spojit s vaším nadsmyslovým jsoucnem. I meditace vás může dovést až do těchto hlubin vlastního nitra, také plavání, surfování, nebo dlouhá procházka lesem. Pokud se vydáte na cestu. Musíte po ni jít se vznešeností, předsevzetím, pevnou vůlí a vytrvalostí. Protože její pomoc a podporu získáte jen tehdy, pokud se na ni budete stále znovu vracet, jen tak na ni získáte sami sebe.

 

Pokaždé, když prohloubíte tuto cestu, na niž jste se vydali, prohloubíte i svůj vztah se sebou samým. Čím hlouběji se vydáte, tím více překážek, které stojí před vaší skutečnou povahou, padne. Čím více překážek padne, tím snadněji uvidíte svou skutečnou podstatu. Čím lépe budete vidět svou skutečnou podstatu, tím více budete chápat, že skutečnou podstatou je Láska. Čím více budete chápat, že vaší podstatou je Láska, tím více budete sami sebe milovat a přijímat. Čím více budete sami sebe přijímat, tím méně budete bojovat s Láskou k sobě. Je to kruh, který začínáte kreslit ve chvíli, kdy se vydáte na cestu.

 

Někdy si myslíme, že cesta, na niž jsme se vydali, je konečně tou cestou, na níž překonáme své obavy, zbavíme se své nenávisti vůči sobě samým a pak budeme po zbytek života odpočívat. Zní to lákavě, jenže pravdou je, že jednou z  nejefektivnějších a nejhlubších cest k tomu, jak sami sebe milovat je cesta, na níž ostatním sloužíme. Neexistuje žádná snadnější, ani složitější cesta, která by vás vedla k poznání vlastní hodnoty, smysluplnosti vašeho života, krásy a dobroty vašeho srdce a duše. Jen cesta služby.

 

 

DAPHNE ROSE KINGMA

Ilustrace: Daniel Garhartz