Milování sebe sama... 4.část

27.03.2017 12:13

2.JEDNAT

Jednat, nikoliv jen přemýšlet, rozvažovat, hloubat, analyzovat, vylévat si své city nebo probírat sami se sebou, nebo se svými přáteli, co potřebujete, co chcete, po čem toužíte a co si zasloužíte. Přestaňte jen přemýšlet o tom, co byste mohli případně udělat a přistupte k akci. Přestaňte o tom jen mluvit, začněte jednat. Akce - to je myšlení a mluvení v pohybu. Akce je změna. Je to energie, nový začátek, změna věcí z podoby v jaké jsou, do podoby v jaké je chcete mít. Udělejte najednou něco, co jste předtím nikdy neudělali a co by vás ani nenapadlo, že někdy uděláte. Když začnete tímto způsobem jednat, necháte za sebe mluvit své ruce a nohy. Místo slov přichází ke slovu peníze, pohyby, odvaha, tvořivost, představivost a energie. Přestáváte jen doufat, toužit, představovat si, nebo si stěžovat, začínáte jednat.

 

Když se pustíte do nových věcí, máte najednou pocit, že jste opravdu živí, že život je krásný a že je nádherné, že můžete být součástí vší této krásy. Jednání vám dává naději. Přestanete se cítit jako v pasti, nebo životem omezováni a zjistíte, že pokud budete v takovémto způsobu života pokračovat, rozhodně vám to neublíží. Po jediné takové akci navíc zjistíte, že pokud nepřestanete dělat odvážné kroky a rozhodnutí, budete mít sami ze sebe mnohem lepší pocit. Prostě se začnete mít rádi.

 

Jednat je stejně důležité jako ozvat se, protože jednání přináší výsledky a přenáší je na vyšší úroveň. Jste odvážný člověk, který dokáže sám sobě přinést naplnění a který dokáže, když něco chce, nebo potřebuje, jít a vzít si to, ať už je to cokoliv. Když začnete jednat, můžete si pro sebe vytvořit novou realitu, realitu, která potvrzuje a vyjadřuje vaši hodnotu.

 

Vědomé jednání

Na rozdíl od myšlenky, která je uzavřena ve vaší hlavě, je vědomá akce myšlenkou, nebo nápadem, který byl uveden v pohyb. Jednání má schopnost změnit energii ve vašem těle i v lidech a věcech kolem vás. K akci je potřeba energie a proto v okamžiku, kdy se rozhodnete k akci, dochází k mobilizaci energie vesmíru. Kdykoliv začnete jednat, energetické vzorce vašeho života se začnou měnit. Kamínek vhozený do vody - to je nejen pohyb onoho kamínku padajícího ke dnu, ale také vlnky na hladině.

 

Stejně tak funguje i vaše jednání, nejen že dosáhnete požadovaného výsledku, ale vyvoláte další četné reakce okolního světa.

Jednání je také velice účinný způsob komunikace. Jednání totiž hovoří samo za sebe. Krok, k němuž se rozhodnete, sám ukáže, co si potřebujete sami pro sebe potvrdit, nebo nový směr, jímž se musíte vydat.

 

Jednání a naše dětství

Jedním z důvodů, proč je obtížné jednat je skutečnost, že v dětském věku nám to často není umožněno. Dospělí nám říkají, že naše jednání je nepřijatelné. Kvůli svým vlastním strachům a obavám, nebo z přirozené touhy chránit vás mohou rodiče potlačovat a dusit vaši energii, tvořivost, vášeň, sex, nebo jinou, vaši iniciativu, nebo sílu. "Tohle nedělej, bude nepořádek." Tohle nesmíš, mohl by sis ublížit."

 

Následkem toho, místo toho, abychom byli v našem jednání odvážní a originální,  se snažíme chovat neoriginálně a opakovat to, co dělají druzí. Místo abychom si nazuly zářivě zelené lodičky a zkoušely před zrcadlem zpívat, učíme se oblékat nenápadně a být zticha....

Proto je tak těžké začít jednat. Někdy nás k jednání neinspirují ani tak naše sny, jako omezení kolem nás.

 

Vzorce činnosti, či nečinnosti, které si vytváříme v dětství, jsou často tak vykrystalizované, že jako dospělí nejsme v podstatě schopni jednat podle svého. Jsme schopni jednat jen tak, jak jsme se to naučili na příkladu našich vztahů s rodiči. Pokud byli blázniví a divocí, naučili jsme se jen jak život spoutat a dostat do klidných a strukturovaných kolejí. Pokud byli naopak velice omezující, uzavření a napjatí, jediné, co jsme se naučili, je vzbouřit se a žít si divoce podle svého.

 

Teprve později v krizi, která nás potká, během našeho současného života si uvědomíme, že můžeme jednat i jinak, že jsou i jiné kroky, které nám umožní seberealizaci.

 

Jak jednat

Začít se starat o své zdraví

Stanovení hranice vztahů s ostatními (např. manžel alkoholik, žena se rozhodne pro rozvod...)

Splnění svého snu (např.  dokončit studium...)

Být sám sebou (např. nosím oblečení, které se mi líbí a souzní s mým nitrem...)

Překonat strach

Začít o sobě lépe smýšlet

Žít tam, kde chceme žít (např. přestěhování se na venkov...)

Vyjádřit svůj zármutek (např. vyjádřit dávný  smutek ze smrti matky, přestože můj otec nedával city najevo...)

 

Jak poznáme, kdy je ten správný čas něco udělat?

Odpověď je jednoduchá, někdy to poznáte, jindy nikoliv. Někdy uděláte nějaký krok zcela promyšleně, jindy spontánně. Jakékoliv místo ve vašem životě, kde jste se "zablokovali" v nelásce k sobě samým, zareaguje pozitivně na vaše rozhodnutí konat.

 

V každé situaci máte příležitost jednat tak, abyste jednali ve svůj prospěch, nebo neprospěch. Záleží jen na vás. Když začnete jednat, vyvoláte změnu. Nemusíte se ani cítit dobře a smýšlet o sobě dobře, abyste byli schopni jednat novým způsobem. Budete se cítit dobře právě proto, že jste začali jednat. Je to jako kouzlo. Když začnete jednat, jako byste byli hodni všech změn, po nichž toužíte, začnete se tak opravdu cítit. Když začnete jednat, vaše uvědomění se změní, získá nový tvar. Objevíte lásku k sobě samým.

 

DAPHNE ROSE KINGMA