Milovaná ženo, tvou pravou podstatou je láska

16.07.2018 12:23

 

Ženě byl dán od přírody dar milovat, trpělivost a tolerance.

Ženě byla dána síla, krása a moudrost bohyně.

Žena má v sobě dva aspekty milenku a matku.

V principu - Marii Magdalénu a matku Marii.

Je na nás objevit v sobě oboje.

Pro ženy jsou vztahy velice důležité. Muž, děti, rodina..

Milujte muže, ale neztraťte sami sebe!!!

Buďte věrní - ale sobě.

Neztraťte sami sebe v muži. V očekávání, lpění nebo závislosti.

I muži se uleví a bude se moct věnovat svému poslání muže.

Žít v páru, následně v rodině je v pořádku.

Pěstovat vztahy, harmonii a krásu je v pořádku.

Ale..

Na jedné straně mimo rovnováhu je samota, neopětovaná láska.

Na straně druhé je přecenění vztahu jako zdroji našeho štěstí.

Ženo, tvou pravou podstatou je láska.

Máš ji v sobě. Je to tvůj dar. Zamiluj si tento dar tím, že se zamiluješ do sebe.

Pak teprve svou láskou obsáhni svět.

Ženy vždy uměly milovat a také čekat.

Použijme tedy to, co umíme.

Jsme nastaveny na bezpodmínečnou lásku. Příroda tak připravuje ženu na mateřství. Schopnost trpělivě čekat, vše nachystat a milovat ještě dřív, než dítě přijde na svět. Milovat bez podmínek, aniž bychom věděly, jaké dítě bude, zda je to chlapec nebo děvče, zdravý nebo nemocný. Jsme připravené pečovat i zapřít sebe sama.

problematických vztazích i jinak v životě je pro člověka těžké milovat negativa.

Bráníme se jim, odporujeme a bojujeme. To je mužské a přežité.

Zkuste ale někoho, kdo se zlobí, místo okřiknout, s láskou obejmout. Nejen, že to vůbec nečeká, ale "odzbrojí" ho to. S láskou se nebojuje. Nejde to. Souboj jde jen mezi egy. Nenechte se vtáhnout do této hry a použijte lásku, která je nad protiklady a jako jediná je dokáže sjednocovat. Když své ego dáme stranou a necháme projevit lásku, což je pravá energie božství v nás, můžeme být svědky zázraků.

Ale pozor! Nejsi v tu chvíli oběť, chudinka ani hodná holčička, co ustupuje. Jsi síla lásky, majestát, bohyně.

Když obejmout nejde, obejmi v duchu nebo miluj jen pohledem. O nic se nesnaž, ale pokračuj v tiché pozornosti. Tak jako to umí matka.

Nesmí to zasáhnout, pokořit ani nastartovat tvůj solar - osobnost.

Zkoušej si to a hraj si s tím.

Od lásky se všechno zlo odráží a rozpouští.

Hněv, manipulace, povyšování, urážení, ignorace, hloupost - když nemá spoluhráče, tak zaniká.

Kdo nemá druhou stranu ke hře, hraje squash sám se sebou. Co vyšle, to se mu vrátí.

Ani tehdy ho nepřestávej milovat.

Existuje také něco jako "krutá láska". I to je láska mateřská. Situace kdy necháme své dítě nebo blízkého člověka udělat chybu nebo i padnout, protože je to důležité pro jeho vývoj a poznání. I v partnerství jsou chvíle kdy je potřeba nastavit zdánlivě hrubší chování nebo zrcadlo.

A především vztahy jsou to nejbližší zrcadlo, proto stojí za naši úplnou pozornost. Nepřestávejte se ptát, co mě svým chováním muž učí. Přeložte si, co ve skutečnosti ukazuje. Většinou se dozvíte, nakolik si sami sebe ceníte, respektujete a jakou míru tolerance či lásky k sobě chováte.

Proto je každý partner ten ideální.

Proměňte každý den ve vděčnost. Děkujte za každou milou, ale i nemilou věc. Protože celý vesmír pracuje pro nás a veškeré dění je naší učební látkou. A za tu není možné nic, než být vděční, jelikož nás vede den po dni, život po životě k vnitřní i vnější rovnováze.

Posiluj to dobré. Vnímej tu krásnou bytost uvnitř. I když tě zrovna něco o tobě učí. Odpouštěj, protože jen tak pochopíš správně odkaz, který ti nese. A nepřestávej vnímat to dobré a čisté. Tím směrem se především dívej. A pak se dívej, jak dobro roste, protože již je i v tvém srdci. Buď vděčná za to krásné, za veškeré souznění, charakter nebo ctnosti a sleduj, jak budeš k sobě to samé stále více přitahovat.

 

Jsi milující bytost

Jsou-li kolem tebe lidé, kteří se nechovají příliš harmonicky -

hledej vlastní harmonii a prociť vděčnost.

Vždy jde o lásku nebo její nedostatek.

Proto tě nemůže negativní energie zasáhnout.

Když nalezneš svůj vlastní vnitřní mír uvnitř,

poskytne ti bezpečí a jistotu a pak tento mír nalezneš i vně.

 

Monika Micajová 

Ilustrace: Richard Johnson