Martin Luther

06.07.2016 13:17

Martin Luther

 

V tento významný den, svátku velké osobnosti našeho národa, Jana Husa, přijměte pozvání na film Martin Luther.

Tento film je obrazem jedné z nejvýznamnějších osobností německého národa, která je hlavní postavou reformního křesťanství.  Martin Luther rozhodujícím způsobem ovlivnil vývoj německého jazyka a položil tak základy k jednotné spisovné němčině.

Považoval se za žáka svého skvělého českého předchůdce Jana Husa. 

Přeložil Bibli tak, aby byla každému srozumitelná.

Martin Luther přidal poslední verše k modlitbě „OTČE NÁŠ“, tak, jak ji známe dnes.

„Neboť Tvé jest království, moc i sláva, na věky! Amen“

Jeho boj proti odpustkům a neochota diskuse církevních hodnostářů ho přivedla až před Císaře, kde měl své názory odvolat…

Lutherův nelehký život a vleklý boj s církevní i světskou mocí vedl k obvinění z kacířství a jeho snaha vrátit se ke kořenům křesťanství započala reformaci, která otevřela lidem nové možnosti pravého žití víry.