Mandala vděčnosti

13.11.2013 20:27

 

 

 

Na vlnách vděčnosti

tvůj anděl strážný každý den čeká

a zrcadlí nebe.

Duše se tetelí, když projeví sebe,

když ukáže tvář duhového světa.

Na vlnách vděčnosti

unášena denně

kéž také je celá planeta Země.

Omývaná láskou,

dotykem srdce Tvého

s probouzejícím paprskem

tance radostného,

v tichosti všedních dní

kéž se všude rozední....

 

 

Eva L.