Maminkám malých dětí

08.11.2013 19:42


Hodně maminek si stěžuje na to, že jejich děti jsou příliš plačtivé a maminky unavené.
 

"Maminky, chovejte se ke svým narozeným dětem s větší vstřícností.
 

Duše dítěte je velmi citlivá a otevřená, vnímavá a také sdílná. Jiný projev než pláč zatím nezná. Něco vám tím říká.
 

Duše přichází z krásného a zářivého prostředí světla do šedivého prostředí života, v němž málo z lidí je prosvětleno. Duše i po narození si pamatuje na prostředí, z něhož přišla, a které se velmi liší od prostředí nového, které se musí naučit vnímat a přijímat. A v tom mu musí být nápomocná matka tím, že k němu bude vstřícná alespoň tak, jako byla před narozením.
 

Hladila si břicho a dítě to vnímalo jako  projev lásky. Toto její gesto po narození ustalo, už jej tak často nehladí.
Mnohé maminky si s dítětem povídaly, konejšily ho řečí a po narození na něj mluví daleko méně.
Zpívaly mu, poslouchaly hudbu, a to u některých z vás také ustalo.
 

Duše vnímala tyto projevy před narozením a dítě tyto projevy po příchodu na svět postrádá.
Těmito projevy jej maminka uvádí do světa, v němž má vyrůstat.
 

Bylo neustále pupeční šňůrou s vámi spojeno a teď je doslova odtrženo. Toto spojení mu dopřáváte přisátím k bradavkám. Některé se pláčem vytrhují i při tomto spojení, protože se obává toho znovu oddělení.
 

Připravujte se na tuto skutečnost před porodem aspoň tak, že budete otužovat bradavky, aby vám přisátí nebylo nepříjemné, aby vám nezpůsobovalo bolest. Dítě se učí pít, musí vyvíjet vlastní úsilí, aby se nasytilo. Učí se vlastními silami přežít, proto potřebuje mnohdy častější krmení. Při tomto způsobu výživy mu toto dopřejte. Dáváte mu tím obrovský dar do života.
 

Chraňte však také sama sebe správnou výživou. Pokud na sebe budete pamatovat, můžete dítě kojit dlouho.
 

Chce být s vámi spojeno, proto jej neoddělujte příliš brzy do vlastního pokoje.
Aby potom netrpělo strachem ze samoty, připravujte jej od začátku na to, že nikdy není samo. Pronášejte hlasitě modlitbičku k jeho andělu strážnému a proste jej, aby jej vedl tou správnou duchovní cestou. Dítě se během vaší modlitby uklidní, bude ji pomalu vstřebávat a jednou ji začne říkat samo, pozvolna se ji naučí.
 

Při ukládání ke spánku jej také můžete halit do krásné barvy Lásky, tím jej odevzdáte do ochrany jeho anděla strážného. Tímto vším pomůžete jeho duši, aby nezapomněla na svůj úkol zde, na Zemi.
 

Krátkou dětskou modlitbičku si jistě pamatujete:
 

Andělíčku, můj strážníčku,
opatruj moji dušičku,
opatruj ji ve dne, v noci,
od škody i od zlé moci.
Aby vždycky čistá byla ,Pánu Bohu se líbila.
Duši, tělo opatruj, andělíčku, strážce můj."

 

Marie Blankytná

https://marieblankytna.blog.cz/

 

Ilustrace : © Eva Lipinová

https://duhovaposelstvi.blog.cz/