MÁME ZAČÍT TVOŘIT

11.09.2017 11:48

 

 MÁME ZAČÍT TVOŘIT

 

 

Moji milí,

nadešel čas, kdy je potřeba aktivně tvořit nový svět. Starý svět už
pomalu končí, ovšem stvoření nového světa je na vás. Obracím se na
všechny probuzené a putující na cestě ke Světlu. Jste již dostatečně
připraveni na to, abyste si stvořili svět lásky, po kterém tolik
toužíte. Jste připraveni a dostatečně vyučeni pro tuto tvorbu. Vy musíte
vyvést z nevědomosti tento svět, ale nebojte se, nejste sami, pomáhá vám
mnoho bytostí Světla a Lásky. U každého z vás je jich mnoho, oni vás
připravovali a sledovali váš vývoj. Vy ovšem budete transformovat
realitu. Nastíním vám několik obrazů, s kterými budete pracovat a sami
podle svého srdce si můžete další obrazy přidávat, budete inspirováni
duchovními vůdci, kteří vás vedou na jemnějších rovinách.

Teď je potřeba vidět vše jasně a přesně se všemi detaily ve vaší mysli.
Představujte si zmenšenou planetu Zemi před svým vnitřním zrakem, jak ji
obklopuje Světlo a miliony Světelných bytostí. Uvidíte, jak z této
zlatobílé mlhoviny prší zlatý déšť Lásky na planetu Zemi. Zlaté kapky
klesají do ulic vašich měst a padají do srdcí ještě neprobuzených lidí.
Jejich srdce se naplňují a začínají vyzařovat paprsky Lásky.
Představujte si železné okovy na rukou těch lidí, ty symbolizují
nekonečno nevědomosti, do které byli chyceni, jsou jakoby v pasti a sami
se nemohou z této pasti dostat. Vidíte, jak paprsek vyzářený z jejich
srdcí roztavuje tyto okovy. Ruce jsou zdvižené do úrovně hrudi a mocný
paprsek způsobí, že prasknou ve středu mezi oběma rukama. Tím je zlomena
nekonečná temnota nevědomosti a zároveň praskají na obou rukách a padají
na zem.

Sledujte proměnu toho člověka, jakoby vystoupil z temnoty do Světla
Poznání, jeho oči jsou probuzené, začínají zářit, ústa se usmívají a
srdce je naplněné nekonečnou láskou a vděčností. Můžete si představit
Václavské náměstí v Praze a pak náměstí ve vašich městech, další části a
sídliště měst, jak se tam probouzejí lidé. Začínají se na sebe usmívat,
podávají si ruce nebo se objímají, cítí se všichni jako děti Boží. Je na
vás, jak si představíte další detaily. Lidé začínají tancovat a
atmosféra na náměstích se zcela promění, budete to cítit ve svých srdcích.

Můžete vidět zlaté silné provazy Lásky, jak směřují od města k městu ve
vaší zemi a pak i do dalších zemí v celé Evropě, budete vidět, jak se
těchto provazů chytají lidé a tyto provazy vytvářejí obrovské Světelné
sítě po celé Evropě. Představujte si, jak se rozšiřují dál do dalších
světadílů a mezi Evropou a Amerikou se vytváří mocný světelný paprsek,
jež se mění v obrovský Světelný most. Budete vidět, jak začínají zářit
jednotlivé světadíly a celá planeta.

Pohrajte si se všemi detaily při vašem tvoření. Sledujte, jak v
autobusech, v metru se lidé na sebe usmívají a živě spolu komunikují,
netečné masky lidí jsou minulostí, každý se zajímá o druhého a lidé
začínají tvořit své životy na zcela jiné energetické úrovni. Mizí
rozdíly mezi jednotlivými náboženstvími. Lidé se k sobě přibližují, což
budete vidět v symbolu podaných rukou a zářících očí. Pracujte tak
nejdříve v prostorech vám známých, kudy chodíte nebo jezdíte, abyste
se zcela ztotožnili s realitou a byli v reálných obrazech.

Pýcha, nenávist a nevědomost je zcela rozpuštěna, začíná Nový věk,
Království Boží na Zemi.
Je potřeba, abyste to viděli i v konkrétních situacích vašeho života,
když vidíte v televizi násilí, transformujte ho stejným způsobem v
duchu. Když vidíte hádky, nedorozumění ve světě, mezi politiky,
transformujte ho. Dívejte se na scény z parlamentu a zaveďte tam tyto
scenérie. Stojíte-li na křižovatkách a čekáte, měňte realitu.

Bude to chtít cvik a zvyk. Musíte se v tom učit a vytvářet si tento
zvyk. Uvědomujte si, že je to velká práce a že je potřeba, abyste ji
skutečně provedli. Šli jste napřed před spícími, mnozí z vás byli
mnohonásobně vyzkoušeni mnohými těžkými zkouškami, jste připraveni a
všichni pracovníci Světla vám pomáhají. Tvořte.
Jsem s vámi.
Ježíš Kristus

V Kristu Jaroslava Vondráková

14.8.2015

 

www.cestyksobe.cz