LÁSKA

02.12.2018 19:27

 

Jsem Láska. Láska je všechno, co dýcháš, z čeho se raduješ i to, co odvrhuješ. Láska je Slunce prosvětlující tvé dny i noc, která tě přikrývá, aby do tmy mohlo přijít ráno.

 

Jsem dnem Lásky. Jsem Sluncem, které zahřívá Život a spaluje tmu. Láska je dar Života všem. Je radostnou obětí za všechno živé, a přece není nic neživé. Vidíš-li něco neživého, máš před sebou Cestu, abys poznal Život. Smrt je klam. Noc se rozplyne ve dni a nikdo si již na ni nevzpomene. Chceš-li vědět, co je Láska, rozhlédni se. Láska je moře. Nechtěj ji zavřít do skořápky vlastnictví.

 

 

Tři matky měly své syny. Jednoho dne však syn řekl matce: "Chci odejít do daleké země, nikdy se již nevrátím, ale musím jít, abych byl šťasten."

 

První matka se rozpláče, vezme klíč a uzavře všechny východy svého domu. Je služebníkem, který svou hřivnu zakopal. Násilím se neudrží cit, a tak ztratí i své málo, aby v potu práce získala Lásku.

 

Druhá matka nechá dveře otevřené, ale její bolest je velká. Je-li však bolest velká, přijde Radost, odměna od Pána, která jí mnohokrát převýší.

 

Třetí matka řekne: "Běž, kam tě vede srdce." A bude šťastná ne svým štěstím, ale štěstím svého syna, čímž neztrácí, ale všechno bohatství Pána je jejím bohatstvím.

 

To jsou tři podoby citu, jako tři podoby má Cesta. Pouze třetí matka nalezla Lásku.


 

Kdo je sám, není šťasten. Zamyká dům, aby neztratil, co má, a přece se otočí a uvidí prázdno. Neboť štěstí nenajde, nenaplní-li Svobodu ve svém citu.

 

Jak často ti připadá marná Cesta za Láskou, když její jméno přisuzuješ poutům? Jak velká se ti zdá bolest světa, když sama Láska je ti bolestí?

 

Poznej, že štěstí je Život, který nemůžeš vlastnit, který nikdy nebude patřit matce, ale jen matce skrze syna. Nebude nikdy patřit tobě ani jiné bytosti, střípku Srdce, ale je možno zažít jej prostoupením všech bytostí, všeho stvořeného i tvůrce, který je Láskou.

 

Láska je bohatství. Ten, který ji má, daruje a nežádá zpět. Není si vědom svého daru, protože necítí ztrátu, jen rostoucí jmění v Srdci. Dává-li perlu, sám je jí obdarován.

 

Mnoho podob má cit člověka. Kéž by nepřinášel pouta. Ale Svobodu a štěstí. Kéž by váš cit byl skutečně Láskou a Životem.

 

V Lásce není ukřižovaných a není soud. V Lásce není odpuštění. Odpuštění přichází tam, kde byla zloba. Kde není zloba, nepřijde odpuštění. Tam je Láska. Láska nesoudí. Když se ti ve tmě ztratí Cesta. Nepros, "Pane, odpusť". Protože i ve tmě jsem s tebou. Ale jen pověz "Otče, vracím se". Pamatuj, že Já jsem ten, který stále čeká. Kéž bys i ty byl tím, kdo čeká a nesoudí. Vždyť soudci nepochopili ještě nic z Mého učení.

 

Láska je milosrdná. Nic nežádá. Je cestou ode Mne k vám. Od tebe k bratru a nikdy se nevrací zpět.

 

Láska je Pravda, Naděje a Svoboda. Žij v Pravdě a budeš svobodný. Chceš-li se smát, směj se. Chceš-li zpívat nebo si hrát, udělej to. Plač, cítíš-li potřebu plakat. Buďte dětmi. Neboť jejich je Království.

Nejsem soudce a znám lidská Srdce. Vyzvedni své nitro do výšky. Neskrývej nic, co v sobě nese a Já zazářím z jeho hlubin jako perla z mušle. Nenechávej Ji však ležet na dně oceánu.

 

Láska přichází vzít na svá ramena kříž světa. Láska je den a přichází do noci. Pro zemi však ještě den nenastal a nenastane, dokud v každém z vás nevyjde slunce.

 

Převozník Láska se vždy znovu vydává do vod tmy, dokud poslední ztracený syn nevstoupí do Radosti. Pak Láska naplní svůj den.

 

J.L. Cesta srdce

Jsem Láska. Láska je všechno, co dýcháš, z čeho se raduješ i to, co odvrhuješ. Láska je Slunce prosvětlující tvé dny i noc, která tě přikrývá, aby do tmy mohlo přijít ráno.

 

Jsem dnem Lásky. Jsem Sluncem, které zahřívá Život a spaluje tmu. Láska je dar Života všem. Je radostnou obětí za všechno živé, a přece není nic neživé. Vidíš-li něco neživého, máš před sebou Cestu, abys poznal Život. Smrt je klam. Noc se rozplyne ve dni a nikdo si již na ni nevzpomene. Chceš-li vědět, co je Láska, rozhlédni se. Láska je moře. Nechtěj ji zavřít do skořápky vlastnictví.

 

 

Tři matky měly své syny. Jednoho dne však syn řekl matce: "Chci odejít do daleké země, nikdy se již nevrátím, ale musím jít, abych byl šťasten."

 

První matka se rozpláče, vezme klíč a uzavře všechny východy svého domu. Je služebníkem, který svou hřivnu zakopal. Násilím se neudrží cit, a tak ztratí i své málo, aby v potu práce získala Lásku.

 

Druhá matka nechá dveře otevřené, ale její bolest je velká. Je-li však bolest velká, přijde Radost, odměna od Pána, která jí mnohokrát převýší.

 

Třetí matka řekne: "Běž, kam tě vede srdce." A bude šťastná ne svým štěstím, ale štěstím svého syna, čímž neztrácí, ale všechno bohatství Pána je jejím bohatstvím.

 

To jsou tři podoby citu, jako tři podoby má Cesta. Pouze třetí matka nalezla Lásku.


 

Kdo je sám, není šťasten. Zamyká dům, aby neztratil, co má, a přece se otočí a uvidí prázdno. Neboť štěstí nenajde, nenaplní-li Svobodu ve svém citu.

 

Jak často ti připadá marná Cesta za Láskou, když její jméno přisuzuješ poutům? Jak velká se ti zdá bolest světa, když sama Láska je ti bolestí?

 

Poznej, že štěstí je Život, který nemůžeš vlastnit, který nikdy nebude patřit matce, ale jen matce skrze syna. Nebude nikdy patřit tobě ani jiné bytosti, střípku Srdce, ale je možno zažít jej prostoupením všech bytostí, všeho stvořeného i tvůrce, který je Láskou.

 

Láska je bohatství. Ten, který ji má, daruje a nežádá zpět. Není si vědom svého daru, protože necítí ztrátu, jen rostoucí jmění v Srdci. Dává-li perlu, sám je jí obdarován.

 

Mnoho podob má cit člověka. Kéž by nepřinášel pouta. Ale Svobodu a štěstí. Kéž by váš cit byl skutečně Láskou a Životem.

 

V Lásce není ukřižovaných a není soud. V Lásce není odpuštění. Odpuštění přichází tam, kde byla zloba. Kde není zloba, nepřijde odpuštění. Tam je Láska. Láska nesoudí. Když se ti ve tmě ztratí Cesta. Nepros, "Pane, odpusť". Protože i ve tmě jsem s tebou. Ale jen pověz "Otče, vracím se". Pamatuj, že Já jsem ten, který stále čeká. Kéž bys i ty byl tím, kdo čeká a nesoudí. Vždyť soudci nepochopili ještě nic z Mého učení.

 

Láska je milosrdná. Nic nežádá. Je cestou ode Mne k vám. Od tebe k bratru a nikdy se nevrací zpět.

 

Láska je Pravda, Naděje a Svoboda. Žij v Pravdě a budeš svobodný. Chceš-li se smát, směj se. Chceš-li zpívat nebo si hrát, udělej to. Plač, cítíš-li potřebu plakat. Buďte dětmi. Neboť jejich je Království.

Nejsem soudce a znám lidská Srdce. Vyzvedni své nitro do výšky. Neskrývej nic, co v sobě nese a Já zazářím z jeho hlubin jako perla z mušle. Nenechávej Ji však ležet na dně oceánu.

 

Láska přichází vzít na svá ramena kříž světa. Láska je den a přichází do noci. Pro zemi však ještě den nenastal a nenastane, dokud v každém z vás nevyjde slunce.

 

Převozník Láska se vždy znovu vydává do vod tmy, dokud poslední ztracený syn nevstoupí do Radosti. Pak Láska naplní svůj den.

 

J.L. Cesta srdce