Láska

10.03.2011 22:09

 

 

Láska je od věčnosti

Božího srdce květ,

láska je jasný křišťál,

jenž obrozuje svět.

 

Láska je teplo slunce,

v němž zraje lidské sémě,

láska je vodou živou

pro všechny tvory země.

 

Láska je píseň duše,

jež dotýká se hvězd,

láska je ukazatel

dalekých lidských cest.

 

Láska je Božím darem,

jenž z hloubky věků svítí,

jen ve skutečné lásce

lze lidem volně žíti.

 

Láska je prazdroj krásy,

jež z dálek Světla prýští,

láska je pramen víry

pro pokolení příští.

 

Láska je zlatým mostem,

jenž vede kroky naše,

láska je zaslíbení

věčného Mesiáše.

 

Láska je pro člověka

studánkou čisté vody,

láska je živý symbol

v úsvitu nové doby.

 

Modlím se k Hospodinu –

pro lásky věčný plamen,

Otče náš na nebesích,

zůstávej s námi –

a m e n .

 

S.N.

 


,

  .