Láska Páně

14.02.2012 07:06

 

 

Láska Páně

 

A kdybys prošel třeba celý svět

a nashromáždil si poklady zlaté,

věř, ničím nemohou ti pomoci,

když dbát nebudeš Boží vůle svaté.

 

A kdybys vlastnil třeba žezlo krále

a vládl mnoha lidem na zemi,

přec marně budeš hledat útěchy,

když porušíš pravěčné zákony.

 

Když ve tvém nitru zhasne světlo lásky,

tma ješitnosti zdusí plamen víry,

uvízneš v síti vlastní malosti

daleko od pramene Boží síly.

 

Když zavřeš brány srdce klíčem pýchy

a setba tvoje vydá hořké plody,

když pokora a lidské soucítění

tvou duši čistým citem neozdobí.

 

Pak věz, že cesta klamných svodů světa

tě krok za krokem do propasti vede,

bys utonul v hlubině marnivosti

daleko od záře hvězdného nebe.

 

A proto, osvoboď svou duši z okovů,

by volně vzlétla v nadpozemský jas,

teprve potom v tiché blaženosti

vejdeš v krajiny nevídaných krás.

 

Teprve pak pochopíš milost Boží,

slzy radosti skanou ve tvé dlaně,

nalezneš prazdroj všeho života

v přejasném Světle věčné Lásky Páně.