Labuť

21.01.2014 03:39

 

Kéž nádherné labuti se podobám,

jejíž touha míří k dálavám

- tam ke světlým výšinám,

kde skví se Světlý chrám.

 

Toužím stoupat stále výš,

Světlu býti blíž a blíž.

Toužím své kroky ušlechtile vést,

by samé ctnosti v zahradě mého ducha mohly kvést.

 

Kéž mé roucho ctnosti pokryjí

jako okvětní plátky bílých lilií,

jako bělostná pírka labutí vznešených,

připomínající čerstvě napadaný sníh.

 

Jaký má být cíl našeho snažení?

Obnovit pravé ženství na Zemi.

 

Posilu čerpejme shůry od nádherných panen labutích,

vzor pravé ženskosti přinášejme světu na svých perutích.

M.B.

 

 

 

 

Ilustrace: Aneta Mišovie