Kým skutečně jsi?

22.10.2019 00:18

 

Zlobíš se...
Zlobíš...

Máš pocit, že na to právo máš...
Však nedochází Ti, 
že svobodu svou tím na oltář dáš...

Ten kdo zlobí se, 
v odmítání lekcí svých se nachází...
A co odmítáno jest, 
vrací se a v jiném opět přichází...

Děje se stále dokola, dokola, dokola,
dokud v Tobě pýchu Tvou duše nezdolá...

Ten kdo zlobí se, zlobu svou v sobě drží,
ten v nerovnováze balancuje stále nad strží...
Ten otrokem zloby své jest...,
tvrdost jej ovládá, vzteky zatíná pěst...

Svoboda žádná... 
Síla nicotná...
Tenhleten boj v Tobě nic nesrovná...

Pročpak se človíčku, pročpak se zlobíš...?
Pročpak své zlobě nájem nevypovíš...?

Srdce Tvé strádá... Srdce Tě bolí...
Bez pochopení, lásky to nepovolí...

Všechno co v životě Tvém k Tobě přišlo...
Všechno co v životě svém musels prožít...
Všechno se stalo pouze jen proto, 
abys poznal svou masku, kterou jsi nasadil...

Masku svého Ega...
Masku falešné síly...
Masku falešné svobody...
Masku falešné lhostejnosti...
Masku falešného postoje...
Masku falešné ceny...
Masku falešné jistoty...

To vše jsou masky, které sis během života nasadil, 
...aby druzí neviděli Tvou bolest...,
...aby druzí neviděli Tvou zranitelnost...,
...aby druzí neviděli Tvou slabost...,
...aby druzí neviděli Tvou křehkost...,
...aby druzí neviděli Tvé pravé Já, které pro ně nebylo přijatelné...

A uvědomil sis, co skutečně Ti to přineslo...?

Přineslo to jen další a další trápení...
Přineslo to jen další a další bolest...
Přineslo to jen další a další ztrádání...
Přineslo to jen další sebezradu...

Proč...?

Protože vždy, když nasadíš další masku, abys něco překryl,
vzdaluješ se od své podstaty, od toho kým skutečně Jsi...

Každá maska Ti bere sílu...
Každá maska Ti bere Tvou originalitu...
Každá maska Ti bere možnost být sám sebou...

Proto ta únava...
Proto ta zloba...
Proto ta marnost...
Proto ta prázdnota...
Proto ten pocit oddělenosti...
Proto ten pocit samoty...

Ten kdo ve Tvém životě zmatek vytvořil...
Ten kdo ve Tvém životě bolest způsobil...
Ten kdo ve Tvém životě vlnu zloby vzedmul...
Ten kdo ve Tvém životě v Tobě nekomfort vyvolal...

...ten jako náprava přišel...,

...abys své masky sundal...,
...abys vyléčil svá zranění...,
...abys zlobu svou uvolnil...,
...abys strachů svých se zbavil...,
...abys svou samotu opustil...

Každá událost, ať jakkoliv těžká se zdá,
přináší vždy nápravu...,
přináší vždy léčení...,
přináší vždy pochopení...,
přináší možnost stát se opět sám sebou...

A tak to je...

Proto přestaň se zlobit...
Proto přestaň být obětí, ve které se nacházíš...

Sundej masky, které sis během života nasadil, 
...aby druzí uviděli Tvou bolest...,
...aby druzí uviděli Tvou zranitelnost...,
...aby druzí uviděli Tvou slabost...,
...aby druzí uviděli Tvou křehkost...,
...aby druzí uviděli Tvé pravé Já..., 
...protože i toto jsi Ty...

Kdo jistý sám sebou je...,
ten sebe nezrazuje...
A tak jak sám sebe přijímá, 
tak přijat je i druhými...

Toť zákon neměnný...

Otevři srdce své 
neb to jediná skutečná cesta ke Tvému uzdravení jest...

Ten kdo v srdci svém otevřeno má...,
ten se nezlobí..., netrpí.., nestrádá...

Ten věrný sám sobě v lásce koná...
Ten svobodný jest...
Ten po ní nestoná... 

❤️

 

Iva Azar Radulayová

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽