Kupředu do minulosti

13.01.2016 13:55

 

Nedávno jsem objevila v archivu českého rozhlasu dvojky krásný pořad příznačně nazvaný 

Kupředu do minulosti.

 Paní redaktorka Kociánová si zve zajímavé hosty, kteří nám mají co říci o tématech, 

která se týkají ožehavých otázek dneška. 

Hosté pořadu nekomentují pouze vnější viditelné jevy, které jsou jen špičkou ledovce, 

ale zabývají se zejména příčinami, 

které je způsobují a jež tkví hluboko v nás. 

 

Ráda bych Vám doporučila k poslechu tři pořady s psychiatrem a duchovním Maxmiliánem Kašparů.

Velmi se mi líbí, jak pan Kašparů nazývá věci pravými jmény. 

Vidí prapříčiny v dnešní době běžných ale nikoli přirozených jevů ve zvráceném žebříčku našich hodnot.

 

Mluví o tom, že:

žijeme ve společnosti, kde se zhroutily vyšší hodnoty. Pokud hodnotou nenazýváme materialismus. 

Chybí nám mravní, morální a etické hodnoty.

Pojmy čest, vlast a tradice v nás již vůbec nerezonují. 

Pokud nemáme správný žebříček mravních hodnot, technický pokrok neslouží nám, ale zotročuje nás.

Pravda, dobro a krása jsou nám diktovány médii.

Ticho není jen nedostatek zvuku. Ticho je prostor, kde zaznívá cosi v nás. 

 

 

 

www.rozhlas.cz/dvojka/kupredudominulosti/_zprava/kupredu-do-minulosti--1303771

První díl pořadu je datován na 29.prosince 2015.

 

M.M.