Krátký film: Motýlí cirkus

22.12.2016 12:21

 

Shlédněme společně krátký film s poselstvím  lásky - The Bitterfly Circus.  

 

Will, tělesně postižený chlapec, "pracuje" jako atrakce v cirkusu. Chodí se na něj dívat lidé z okolí, kteří si většinou neuvědomují, jak těžký má život. Jednou ho uvidí dva muži, kteří mají svůj vlastní skromný cirkus. Willovi se zalíbí a přidá se k nim. Díky lidem z nového cirkusu poznává, co je to přátelství a získává naději na lepší život.

 

I takto uchopil život dnes již slavný Nick Vujicic. Zahrál si roli postiženého mladíka v americkém krátkometrážním filmu Motýlí cirkus.

Narodil se tělesně postižený, tedy skoro bez všech čtyř končetin. V dětství své postižení těžce nesl, později přišlo do jeho života s prožitím světlo a Nick cosi pochopil a nyní je právě pro toto postižení příkladem a vzorem v pozitivním uvědomění a v překonání svého postižení láskou k životu i k lidem. Každý život je cenný a vždy má naději na příznivé řešení. Nick nalezl hodnotu svého nitra, tedy hodnotu sebe sama, což na počátku života s tak velkým tělesným nedostatkem, nebylo vůbec lehké.

Nick objevil svou cestu a  již delší čas pomáhá postiženým. Postupně se vypracoval, pořádá přednášky, jezdí po celém světě a založil neziskovou organizaci „Life Without Limbs“ (doslova „život bez končetin“). Kromě přednášek vydal motivační knihy a DVD. Lidé jej přijali, váží si ho a velmi příznivě jej přijímají.Často stojí celé řady obdivovatelů po jeho přednášce, aby ho mohli s láskou obejmout.

Nick Vujicic je od roku 2012 ženatý a má jednoho syna.