Konej dobro....

22.06.2017 12:07

 

Člověku, který svými dobrými, přirozenými a čistými snahami  docílí spojení citu s kosmickou silou, se jeví svět zcela jiný, než člověku, který má pouhé vlastní, myšlenkové, osobně zaujaté chtění.

Život bez kontaktu citu s duchovní silou, je všední, šedivý, únavný, je pracným pachtěním se za hmotnými hodnotami (které jsou pomíjivé a byly nám poskytnuty pouze na tento krátký čas našeho pozemského bytí).

Jsou však hodnoty neskonale cennější, jichž je všechna pozemská krása pouhým odleskem. Čím více je člověku možné vnést do viděného citových vzpomínek, tušení věčnosti a uvědomění se své malosti a přece nutnosti tvořivého působení na velebném díle stvoření, tím vroucnější je vztah k viděnému, k věcem i bytostem, k lidem, k jejich dobrým snahám, které přes všechno zlo dosud  ještě nevymřely na této Zemi.

Pro každého člověka je tu možnost plného uplatnění. Nyní nastává doba radostného tvoření ve světle a jasu, v kráse všeho, co kolem sebe zříme a co nám poskytla tvořivá prasíla všeho bytí.

 

J.N.