Ke dni Svátku matek

11.05.2014 11:45

...Milé ženy, buďme vzorem ženství všem dětem, které jsou v naší blízkosti i které potkáváme! Jedině svým vlastním vzorem můžeme vychovávat. Vytvářejme v dětech vědomí, že pravé lidství se projevuje ušlechtilostí, soucitem a opravdovostí ve všem svém konání.

Vždyť právě děti zachytávají daleko více vše jemné vyzařování, které je okolo nás při každé naší myšlence. Mějme tedy své myšlenky stále čisté a pravé.

Tak velký a nesmírný úkol spočívá v mateřství a vychovatelství. Neznamená, že žena, která není matkou, nemůže být dobrou vychovatelkou. Tento úkol výchovy spočívá na každé z nás. Ať chceme či nechceme. Hlavně my ženy vytváříme jemné vyzařování celého národa, které tak formuje své děti.

A jako v rodině, platí to ve všech společenských uskupeních. Kdo chce druhé vést a vychovávat, musí nejprve vychovat sám sebe, jak již kdysi dávno řekl Jan Ámos Komenský, učitel národů.

 

*** 

 

Mateřství je nádherným Božím darem pro každou matku. Však současně je potřebné poukázat na to, že není nejvyšším posláním ženy na Zemi.

Každá žena má schopnost jemného cítění, které jí umožňuje v čistém naladění zachytávat světlé proudy shůry. Může a má dosáhnout té nejvyšší ušlechtilosti ženství a v jemném souznění se světlými zářivými paprsky má tak přinášet posilu z duchovních sfér. Má přinášet stálé upamatování na krásné nebeské zahrady, ze kterých náš duch přišel na tuto Zemi, aby s touto upomínkou lidé žili, naplňovali ve svém životě všechna Boží Přikázání, aby uzrávali do sebevědomých jedinců, kteří se smí znovu takto obohaceni navrátit zpět, do svého duchovního domova. To je ten nejnádhernější úkol každé ženy.

Pokud je žena takto čistě otevřená zmíněným proudům a prožívá-li láskyplný vztah, může pak být ještě obdařena krásným darem, kterým je mateřství. Má-li být mateřství opravdovým darem a požehnáním, musí žena i tento svůj úkol dokázat naplnit svým vnitřním jasem...

 

 

Úryvky z knihy - 15 STUPŇŮ K PRAVÉMU ŽENSTVÍ od  Martiny Štokrové, vydalo nakladatelství Volání 

 

 

Poslechněme si v tento sváteční Den ke cti matek okouzlující skladbu s názvem Ukolébavka (Sleepsong) od Secret Garden, která jemnou ženskou i dětskou duši naladí na laskavé, čisté, půvabné, mateřské i dětské tóny shůry se snášející, aby se s ní spojily v harmonii pro lásku a dobro prožívaného života.