Každý máme odpovědnost

24.04.2015 12:57

Žijeme-li přátelství v sobě, mohou být i druzí posíleni naší přítomností v přátelství.
Žijeme-li ve víře a přesvědčení, mohou být druzí lidé naší přítomností ve své vlastní víře také posíleni a podpořeni.
Žijeme-li láskou, soucitem a milosrdenstvím, mohou jimi být druzí též posíleni.
Není tedy lhostejné, čím žijeme.
 

Je omylem se domnívat, že to jací jsme a čím žijeme, je pouze naší věcí. Není. Neboť to, jak a čím žijeme, to také šíříme do okolí a posilujeme v lidech - budˇdobré, čestné, morální, šlechetné a ctné, nebo to opačné.
 

My sami tak vytváříme ve světě buď mír a dobro, nebo nespokojenost, nesmiřitelnost a zlo všeho druhu.
Máme odpovědnost.

Každý!