K 18.4.

18.04.2017 12:16

 

Před časem zrodil se Ten,

v náručí andělů přinesen,

darujíc rady a slova varovná,

zákony pozemskými nezlomná.

Mnozí čtou a přikyvují,

však chyby jen vůkol kritizují.

Ani sebebičování význam nemá,

toť není pokora či k lepšímu změna.

Poselstvím neměřte ostatní,

nýbrž konání své vlastní.

Před světem skrýt nečistoty umíte,

však před Bohem je odhalíte.

Kdož ukrývat své skutky musí,

špatné svědomí v sobě nosí.

Pravdivé myšlenky a čisté dílo,

není třeba, aby se skrylo.

Jen s láskou v srdci a poctivou pílí,

dostane se vám pomoci a Světlé síly.

Nechť jest ve vás upřímnost a dobrota,

marnosti vyřaďte ze svého života.

A pohlédněte na své činy,

zda neškodíte s nimi.

Jaké sémě zaséváte?

Zákon sklizně jistě znáte.

Požehnání nepřijde ani tam,

kde podléhají návnadám.

A ti, kdož v obavách žijí,

se s ochranou míjí.

Strach ve Světle nemá místa,

jest to nedůvěra jistá.

Důvěru však nehledejte v lidech, jen v Božím vedení,

v něm naleznete moudrost a jasná znamení.

Žijte pospolu, však sami za sebe, s tím co máte,

pouze na vás záleží, co zde vykonáte.

Není třeba býti viděn, stačí skutky malé,

 ovšem Světlem požehnané.

Kdo na úkor skromných mocným se stává,

čeká ho pád, nikoliv sláva.

A ten, jenž více chce brát a málo dává,

i ten kdož nečestně soucit vyvolává,

na kolenou jednou bude klečet,

s prosíkem a lítostí v pokoře brečet.

Kdo stojí ve věrnosti, nemusí na nic si hrát,

či slovy bližního přesvědčovat.

Slovy neplýtvejte, těmi nespasíte sebe ani svět,

i když moudré věty znát budete nazpaměť.

Raději ukažte sebe samé v prosté kráse,

nechť vaše žití harmonii podobá se.

Kdo ještě zuří vzteky nebo se uráží,

či podléhá lichotkám a pravdy si neváží,

ten zatím není hoden,

nazývati se „Vzorem.“

V těchto slovech nehledejte jen druhé, patří i vám,

ani neříkejte: „To já dávno znám.“

Vědět či znát, jest moudře žít,

 v lásce, pokoře, čestně působit

a nestačí o tom jen číst a promluvit.

K tomu nabádá ten,

jenž kdysi zrodil se sem.

 

18.4. 2016

D.M.