Jarní rozjímání

15.04.2015 13:44

Odhoďme nelásku a povýšenost,

toť vše pro duši přetěžké břemeno,

važme si provždy daru svého žití,

buď nadevše nám svaté Boží jméno.

 

Přestaňme bloudit ve tmě ješitnosti

a žijme tak, jak, Bohem Otcem chtěno,

teprve potom naše lidské bytí

vodou života bude posvěceno.

 

Teprve potom v hloubce našich niter

rozkvetou věčné, nevadnoucí květy,

poutníček dálek – jasná duha míru

překlene láskou celé širé světy.

 

 

Pamatujme, že zrno budoucnosti

pod tíží pýchy ke žni nedozraje,

jen cestou pokory a dobrých skutků

dojdeme k branám vzdáleného ráje.

 

Nepátrejme, v čem chybuje náš bližní,

sledujme vpravdě stopy vlastních skutků,

pak pochopíme, že jen čistá láska

odnímá tíhu bolesti a smutku.

 

Postůjme tiše u pramene Světla,

nechme rozeznít strunu srdce svého,

pijme z poháru moudrosti a krásy,

pak navždy budem prosti všeho zlého.

 

Dech jara vane ze zahrad i polí,

v každém výdechu zrnko pravdy dřímá.

Zanechme nedůstojných rozepří

A celým bytím chvalme Hospodina.

 

 

Svatava Neumannová

 

 

Ilustrace: © Eva Lipinová