Jako v nebi, tak i na zemi

17.07.2012 15:03

 

  

 

S láskou a radostí přijímej všední den

a važ si každé prožité hodiny,

nikoho nesuď a stále pamatuj,

že řečeno bylo: „A kdo jsi bez viny …“.

 

Když mnohé v světě tvou duši poraní,

když přijde bolest, starosti a slzy,

věř, že to všechno nebylo nadarmo,

že jeden s druhým nejsme sobě cizí.

 

Nic není náhodou, vše od věků je dáno,

nitky svých osudů sami jsme utkali

a jenom s těmi, jimž něco dlužíme,

my v tomto bytí zas jsme se setkali.

 

Po cestách lásky veď svou duši k Bohu,

přírodu chraň, bys neminul svůj cíl,

pak poznáš, že i v tom nejprostším dění

prstenec krásy svoji záři skryl.

 

Pamatuj – všechno má nějaký důvod,

přijímej s růží také její trny,

v modlitbě hledej světlou cestu Pravdy,

pak vyjasní se v tobě všechny stíny.

 

Jdi vedle bližních s otevřeným srdcem,

všichni jsme přece jenom lidské děti,

dbej zákona zvratného působení,

a naučíš se lidem rozuměti.

 

Buď pokorný, život má velkou cenu

a všechno z jedné vůle pramení.

Nezapomeň – jen nesobecká láska

otevře nebe také na zemi!!!

 

 

Svatava Neumannová