Jak vybírat zdraví prospívající kosmetiku

26.08.2015 11:03

 

V minulém článku jsme již uváděli, že v prvé řadě je potřeba zkontrolovat její složení.

Nejenže bychom v něm neměli nalézt látky škodlivé či zátěžové, ale naopak by tam měly být zdraví prospívající součásti. U kvalitních kosmetických prostředků se třeba jako tukové složky užívají kvalitní rostlinné oleje (jejich soupisy a účinky naleznete v knize Tajemství kosmetiky). Příznivý účinek mají též včelí vosk, glycerin, vitaminy a další přirozené ingredience.

Solidnější výrobci přírodní kosmetiky ve svých produktech také používají bylinné extrakty. Jde přitom většinou o celou bylinu či její část (květy, semena, kořen apod.), jež se po určitou dobu extrahuje ve vhodném rozpouštědle – většinou ve vodě nebo alkoholu. Už v dobách Hippokratových byla též rozšířena základní aromaterapeutická péče. Příprava těchto prostředků bývala jednoduchá: vhodná aromatická rostlina či její část se macerovala v patřičném tukovém základu, jímž většinou býval olej, sádlo či máslo.

Těmito přirozenými postupy lze leckdy docílit lepších výsledků než při užití izolovaných éterických olejů. Do oleje či jiného tukového základu při maceraci přecházejí vedle éterických olejů i další v tuku rozpustné látky, jež byly přítomny v původní rostlině. Připomínáme zde tyto metody i proto, aby se šikovné ženy inspirovaly a zkusily si to vyrobit samy doma; postupy přípravy mastí a dalších prostředků denní péče můžete nalézt v knize Tajemství kosmetiky.

Kompozici složek kosmetického prostředku je nutno brát jako celek, neboť jednotlivé ingredience se nejen vzájemně ovlivňují, ale každá z nich má určitý vliv na celkový účinek. Správně by měl obsahovat:

– co nejkvalitnější základ (tj. převažující složka)

– zdraví prospívající účinné látky, a to v patřičné koncentraci

– pokud se přidávají pomocné přísady či stabilizátory, měly by být zcela neškodné.

Nechcete-li se prokousávat dlouhými soupisy ingrediencí, jež většinou naleznete ve složení běžné kosmetiky, můžete se orientovat na výrobce a prodejce certifikované přírodní kosmetiky. Obdobně jako u potravin máme největší záruku u bioproduktů, na jejichž obalu by též mělo být uvedeno oficiální logo, označené bio, organic nebo obdobnými výrazy. Na biokosmetiku jsou kladeny přísnější požadavky nejen z hlediska zdravotního, ale i ekologického dopadu.

Pod pojmy certifikovaná přírodní kosmetika, organická či biokosmetika se však ukrývá více podskupin. V EU i jinde můžete nalézt různé certifikační systémy, jež se v mnoha ohledech liší. Správně by měla čistě přírodní kosmetika obsahovat pouze přírodní ingredience, tedy takové látky, které pocházejí z přírodních zdrojů a jsou vhodné k vnějšímu užití.

Z hlediska jednodušší orientace v kosmetice mají nemalý přínos oficiální certifikáty, jež můžete nalézt na obalu, neboť by nám měly zaručit vyšší kvalitu, nepřítomnost nevhodných látek a lepší podmínky výroby. Certifikáty užívané u kosmetiky s jejich popisy a specifikacemi naleznete v knize Tajemství kosmetiky. Dozvíte se v ní též o výhodách i úskalích těchto systémů.

Zatímco značení biopotravin podléhá legislativě Evropské unie, užívání termínů bio či přírodní v kosmetickém průmyslu prozatím není evropskými zákony všeobecně vymezeno. V praxi to znamená, že si každá země, asociace či dokonce jednotlivý výrobce může definovat pojem přírodní kosmetika dle vlastních kritérií.

Jistě se tedy vyplatí udělat si jasno v této oblasti, aby třeba někdo v naivní víře nekupoval „přírodní“ produkt, který ovšem může obsahovat i nevhodné chemikálie. Získáme-li lepší přehled o tom, co se skrývá za mnohými tvrzeními a co znamenají různorodé názvy uváděné ve složení kosmetiky, rozšíříme tím nejen obzor svých vědomostí, ale napomůže to i k tomu, abychom se dokázali snáze rozhodnout, které kosmetické produkty kupovat a které nikoli.

Přeji všem čtenářům i čtenářkám, aby pro sebe nalezli ty pravé a nejvhodnější prostředky denní péče, které jsou v souladu s potřebami jejich těla i duše a aby s pomocí darů přírody zkrásněli vnitřně i vnějšně.

Vít Syrový

 

             Více informací lze nalézt v knize Tajemství kosmetiky, viz www.vitsyrovy.cz/knihy/