Jak se vyznat ve složení kosmetiky

05.08.2015 14:58

 

Složení běžných kosmetických prostředků se většinou uvádí jako INCI a má mu předcházet označení „Ingredients“. Pokud si ovšem normální člověk přečte, co tam bývá uvedeno, může se až zhrozit a říci si: „Jak se vyznat v tolika cizích názvech?“ Chceme-li však nakupovat jen zdraví prospívající kosmetické prostředky, měli bychom se vyznat i této oblasti, neboť v obchodech můžeme nalézt rozličné produkty; některé sice mohou být vyrobeny z přírodních surovin, leč většina z nich se skládá z umělých chemikálií.

Abychom napomohli k lepší orientaci v široké nabídce běžné kosmetiky, zaměříme se na tuto tématiku stručně v tomto článku. Vzhledem k jeho rozsahu zde však nemůžeme popsat všechny kosmetické ingredience. Zatímco v potravinářství se v EU užívá přes tři sta přídatných látek, počty ingrediencí povolených v kosmetice se pohybují v řádech tisíců. Případným zájemcům o hlubší porozumění proto doporučujeme obstarat si literaturu, jež se touto oblastí podrobněji zabývá. Získáte tím nejen lepší přehled o tom, co obsahují nabízené produkty, ale napomůže to i ke správnému výběru kosmetických prostředků.

Nemáte-li ostříží zrak, měli byste si do obchodu vzít brýle či lupu, abyste byli schopni přečíst titěrná písmenka uváděná ve složení, jimiž se nám mnozí producenti snaží ztížit odhalování jejich „tajemství“. K porozumění názvům uváděných ve složení kosmetiky též potřebujete odpovídající literaturu. Mělo by v ní uvedeno i možné působení obsahových látek na lidské zdraví. Rozsáhlé soupisy kosmetických ingrediencí můžete nalézt v tabulkách knihy Tajemství kosmetiky, v nichž je uvedeno i hodnocení jejich přijatelnosti.

Přečtete-li tedy na obalu, co je uvedeno v INCI daných produktů, můžete se následně pokusit nalézt užívané ingredience v tabulkách. Případně je také můžete zadat do vyhledávače na internetu; mimo názvu je vhodné přidat i slovo „cosmetic“. Některé zahraniční weby se zaměřují právě na vhodnost kosmetických ingrediencí, avšak informace na nich uváděné jsou leckdy nedostatečné.

O tom, jak významný podíl obsahu tvoří která z látek, si lze udělat přehled na základě pořadí, v němž jsou uvedeny v INCI. Suroviny v něm mají být dle zákona uváděny v sestupném pořadí, tzn. na prvních místech jsou nejvíce zastoupené složky a dále mají být látky zastoupené v nižších množstvích. Na konci přehledu se uvádějí ingredience tvořící méně než 1 procento obsahu, a to již v libovolném pořadí.

V informacích o složení lze většinou celkem snadno nalézt, zda nabízené produkty neobsahují nejrizikovější ingredience. Samozřejmě by tam neměly být žádné zdraví škodlivé přísady. Avšak těch je nemálo - jak lze zjistit i v tabulkách knihy Tajemství kosmetiky; v nich je celkem popsáno přes 1470 kosmetických ingrediencí, přičemž přes 300 z nich může mít na organismus zjevně nepříznivé dopady!

Uveďme si zde alespoň některé z nejškodlivějších ingrediencí. Pozor bychom měli dávat hlavně na toxické konzervanty, neboť ty se vůbec nemají používat - trvanlivost lze zvýšit i jinak. K rizikovým skupinám patří též syntetická barviva, která se většinou uvádějí jako CI s čísly. Mimo to může kosmetika obsahovat i mnohé látky s alergenním účinkem. Nejčastěji se v tomto ohledu uvádějí umělé vonné látky, jež bývají obsaženy nejen v přespříliš naparfémované kosmetice, ale i v pracích, čisticích a dalších prostředcích. Podrobnější soupisy dalších možných škodlivin s jejich účinky můžete nalézt v knize Tajemství kosmetiky.

Vezmeme-li v úvahu výše uváděné i další skutečnosti, měli bychom dojít k závěru, že se skutečně vyplatí důkladně kontrolovat složení všech kosmetických prostředků, jež užíváme. A též se hlouběji zamyslet na tím, jak provést patřičné změny k lepšímu. Rozhodneme-li se s tím něco udělat, je potřeba nalézt v sobě ještě dostatek sil a odvahy k provedení náležitých změn.

Vít Syrový

www.vitsyrovy.cz

 

V následujícím článku se zaměříme na to, jak nalézt nejvhodnější prostředky denní péče, jež působí příznivě nejen na naše zdraví, ale zároveň potěší i přírodu a bytosti v ní se vyskytující.

Více informací lze nalézt v knize Tajemství kosmetiky, viz www.vitsyrovy.cz/knihy/