Jak proměnit depresi na radost

25.04.2016 12:19

Deprese, která je v současnosti velmi rozšířeným jevem, bývá označována psychology jako duševní stav provázený pocity smutku, skleslosti, vnitřního napětí, nerozhodnosti, ztrátou zájmů a pokleslým sebevědomím. 
Toto slovo pochází z latinského de-pressum, což znamená být pod tlakem, utlačovat, umlčovat.
Co všechno nás může v dnešní době tisknout, utlačovat nebo umlčovat? Pokud poznáme činitele, které se na tom podílejí, zajisté najdeme i účinný lék.

 

Ovlivnění z období dětství a dospívání - Jedná se o podvědomě uložení negativně pociťované vzory chování a mezilidské komunikace. Již v raném věku nás rodiče, sourozenci, kamarádi či učitelé chtě-nechtě formovaly svým chováním, názory, postoji a vyjádřeními na naši adresu. Pokud příliš často negativně hodnotili kvalitu našich schopností a našeho chování, potlačovali v nás sebevědomí a vůli svobodně se projevit, odnaučili nás upřímně říct ne, když to tak cítíme. Rodiče a vychovatelé mohou a mají být na děti spravedlivě přísní, ale měli by se vyhýbat hodnocení osoby dítěte. Namísto toho ať raději vysvětlují a osvětlují samotné skutky a jejich následky.


Chování druhých vůči nám v každodenních situacích - Tlaky nejbližšího okolí, které vznikají na základě názorů a hodnotících informací na adresu naší osoby od příbuzných, známých, partnerů, nadřízených a kolegů, nutí nás jednat a chovat se tak, "jak se od nás očekává "s čímž se vnitřně nestotožňujeme. Neumíme říct ne, protože nás to v dětství odnaučili (přitom stačí najít vhodnou slušnou formu, kterou to vyjádříme, aniž bychom někoho urazili, čímž dostaneme ze sebe ven všechno, co nás tíží a tlačí) . Tyto tlaky mají velký vliv na to, co si o sobě myslíme, jak si pod vlivem těchto názorů a reakcí okolí vážíme sami sebe a jak silné bude naše sebevědomí. Často jsme tím pak pronásledováni při různých činnostech - jako bychom slyšeli tiché výčitky typu: jsi pomalý, nezvládneš to, máš obě ruce levé, jsi neschopný ...


Naše vlastní představy a očekávání, jak by měl vypadat šťastný život, podporované veřejným míněním a reklamou - Původcem tohoto tlaku je rozum, jehož přirozeným úkolem je zabezpečovat všechny základní potřeby pro náš pozemský život. Kdyby rozum nebyl přitom usměrňován naším citem, snadno by porušoval etické principy. Pokud se necháme ovlivnit cíli upřednostňovanými konzumním způsobem života a silnými myšlenkovými formami propagujícími "užívání si života", hodnotíme kvalitu svého života na základě svých zvyšujících se nároků a jejich realizace (podle výšky výdělku, standardu bydlení a vlastní dopravy, lukratívnosti dovolených, možnosti nákupu značkových zboží, luxusní péče o svůj zevnějšek, vstřícnosti partnera ...). Pokud nám je neustále falešně předkládané, že jiní mají všechno a mohou si dovolit nadstandard, a my ne - snadno může zaklepat na naše dveře "paní deprese".


Uvědomování si nenaplněnosti života, chybějící poznání jeho smyslu - Člověk cítí, že ho provádění každodenního zaměstnání, péči o rodinu, doplňování vzdělání a znalostí, jakkoliv vyvažované odpočinkem nebo jistými druhy zábavy, vnitřně nenaplňuje. Začne si klást otázku, nač to všechno je. Hledá širší souvislosti a touží po odpovědi, se kterou by kdesi v nejhlubším nitru mohl souznít. Jeho vnitřek touží po kráse a harmonii, ale jelikož nachází jen samý opak, ztrácí víru v hodnotu spravedlnosti a cti ...


Je vůbec možné vyhnout se všem těmto vlivům a nedat se jimi ovládnout? Jak tím vším projít ve zdraví a harmonii, jaký postoj zaujmout, abychom mohli prožívat radostný, vnitřně vyvážený život a aby nás takové stavy natrvalo nepoznačili?

 

 

Když nám hrozí, že přestáváme zvládat vnější podněty a situace, že jsme podráždění a nervózní, že se nám nic nedaří, nelíbí a nic nás nebaví - odsuňme všechny myšlenky, které na nás doléhají, a alespoň na pár vteřin se zastavme. Řekněme si jednoduše - "stop". Zhluboka se nadechněte, zavřeme oči a představme si, že kolem nás nic není - ani rodina, že nemáme žádné povinnosti a starosti, zdravotní ani pracovní problémy, zapomeňme na svou finanční situaci. Jak se cítíte? Jste překvapeni, že vaše nitro je naplněno mírem a pocitem štěstí a že ta tíseň pocházela hlavně z vnějších vlivů?

Zkusme si představit, že můžeme dělat to, z čeho máme radost, že nemusíme chodit do práce jen kvůli penězům. Zeptejte se svého "já", svého nitra - ducha, po čem toužíte, co vás opravdu naplňuje štěstím a radostí, co je pro vás v životě skutečně důležité. Pak přiřaďte postupně ostatní místa rodině, práci, ... zkuste jít ven do přírody, dělejte něco, co vás baví, pro radost. Radost odhání všechny chmury a temné myšlenky. Už nás nebudou obtěžovat svou přítomností pochmurné myšlenky, které přicházely na základě Zákona přitažlivosti stejnorodého. Každá naše smutná myšlenka přivolá desítky dalších podobných a proti takové hromadě je těžké postavit se, když jsme vnitřně oslabení, pokoření, ubití, bolaví ...

Když se vnitřně zklidníme, položme si otázku, proč se tak cítíme, z čeho to vzniklo, jestli jsme si stres nezpůsobili sami - například tím, že jsme si neseřadili priority. Nechme si na to i pár dní - a zkusme se zaměřit na to, co je pro nás v životě nejdůležitější.
V prvé řadě ale přijměte sami sebe jako jedinečnou osobnost. Odpusťte sami sobě nedostatky, o kterých víte, že je máte, nebo chyby, kterých jste se v životě dopustili vůči sobě nebo vůči jiným. Neplýtvejte energií na sebeobviňování. Myšlením na negativní pouze podporujete a přitahujete negativní - podle již zmíněného Zákona přitažlivosti stejnorodého.

Představte si před sebou ideální cíl: Jakými byste se chtěli stát po odložení nedostatků, které vás trápí? Nezapomeňte, že nic není nedosažitelné, pokud člověk opravdu chce, i když někdy chvilku trvá, dokud to ušlechtilé ve vás bude moci rozkvést. S tímto obráceným pohledem ke Světlu, avšak s nohama pevně na Zemi, kráčejte pomalu krok za krokem. Postupné zdolávání překážek, které před vás osud pečlivě předkládá, vám přinese radost.
Nemějte přehnané nároky. Snažte se těšit se z toho, co máte, přestane vás trápit to, co vám chybí. Postupně zjistíte, že to chybějící není až tak důležité, jak se vám to jeví - nebo - že vás právě to chybějící někam duchovně posouvá.


Pokud cítíte potřebu, promluvte si s někým, o tom, co vás trápí. Jistě najdete člověka, který prožívá cosi podobného, ​​se kterým se můžete podělit se svými zkušenostmi, navzájem se povzbudit a podpořit.
Odložte v tomto období všechny vážná, důležitá rozhodnutí.
Můžete jít do přírody, pobyt na čerstvém vzduchu či procházka pohladí vaše bolavé nitro.
Na všechny činnosti se plně soustřeďte. Zamezíte tím rušivému vlivu počátečního nepřetržitého proudu myšlenek rozumu, který vás přestane obtěžovat svými výčitkami a nároky. Po čase se stane vaším výborným rádcem a pomocníkem.


Nechme našeho ducha, aby se projevil. Nesnažme se za každou cenu stále do všeho míchat, organizovat, trvat na tom, aby to bylo přesně tak, jak si to představuje naše ego. Pouze tehdy se staneme skutečně svobodnými – a v duchu radostnými.
Nelekněte se dlouhodobé postupné práce na sobě. Námaha spojená s touto prací přispěje nejen k našemu vnitřnímu zpevnění, díky kterému budeme schopni mnohem snadněji zvládat zátěžové životní situace, ale také k opakované radosti ze zdolávání dalších a dalších překážek.

Dopisovatelka

 

Převzato z časopisu  Pre-Slovensko