Hold

08.06.2012 12:10

 

Ó, Pane, jak děkuji

za Tvoji něžnou náruč.

Světlo Tvé Lásky mě vede

přes cesty, příkopy i dny šeré.

 

Dává mi sílu milovat,

dává mi sílu nic nechtít

a jen darovat.

Povznésti se nad nálady bližních,

vidět jen srdce jejich krásná,

jejich vzácnou podstatu.

 

V díku volám, Pane,

Ty jsi skutečnost jediná zářivá,

 na které doopravdy záleží.

Před Tebou skláním se k pokleku,

nevycházím z obdivu

a v němém úžasu

skládám Ti hold,

který pouze Tobě náleží.

 

R.J.