Ho´oponopono

01.12.2011 22:56

 

 

< Moudrost od Mistrů                                                                  Konejte dobro pro jiné >

 

 

 

Ho´oponopono

 

Opakováním těchto jednoduchých slov, která téměř všichni běžně používáme,

dosáhneme procesu čištění, intoxikace negativní energie v nás, tedy chybných myšlenek. 

Procesem čištění můžeme dosáhnout čehokoli - zlepšení kvality

našeho života, překonávání těžkých a obtížných situací, napravování

mezilidských vztahů, dosáhnutí osobních i pracovních úspěchů.

Pokud dokážeme

proměnit negativní energii v pozitivní, vymazat z paměti chybné vzorce uvažování,

stojíme před něčím novým a zcela velkým - životem, který stojí za to žít,

životem, kdy bolest a trápení vyměníme za radost a naplnění,

životem, který dokážeme naplno řídit a ovlivňovat.

Opakováním těchto krásných slov  se energeticky čistíme :


Miluji Tě

Omlouvám se

Odpusť mi, prosím

Děkuji TiKdyž říkáte „Miluji Tě",

 vypouštíte do světa myšlenkovou energii lásky sami k sobě,

k okolí, ke všem živým bytostem, k celému vesmíru.

Láska je jednou z nejsilnějších a nejmocnějších energií, která nás obklopuje.

Je-li nepodmíněná, čistá a upřímná,

je nejsilnějším lékem na všechny bolesti těla i  duše.


„Omlouvám se" je upřímným vyjádřením lítosti.

Lítost nemusí být omluvou za slabost,

je to omluva za naše jednání,

mnohdy chybné, způsobující bolest či utrpení.

Omlouvejte se, dokonce se často omlouvejte sami sobě za hříchy,

jež jste se na sobě dopustili.

Jak říká Hew Len - omlouvám se neříkáte proto, aby to slyšelo Božství,

ale abyste to slyšeli vy sami.


Vyslovíte-li „odpusť mi prosím",

říkáte nahlas, že si uvědomujete možné chyby, křivdy a bolesti,

kterých jste se mohli dopustit.

Odpuštění je velmi  důležité, odpuštění sobě samému je vyjádření našeho uvědomění toho,

že se můžeme dopustit chyby,

ale zároveň se nelitujeme, neboť víme, že rosteme a snažíme se být lepšími lidmi.


„Děkuji Ti" je výraz vděku a pokory za vše, co nás potkalo.

 Vyjádřením upřímného vděku i za věci,

jež vás zranily, ublížily vám, způsobily nepříjemnosti, strach i bolest dokazujete,

že si uvědomujete hodnotu všech věcí,

které vás obklopují, nejenom hmotných, ale i zkušeností a situací.

Děkujte každý den za vše, co vás potká.

Děkujte za to, že jste, že jste se ráno směli  probudit,

že můžete prožít další nový den,

že máte příležitost k růstu i ke změnám.


MOOD
 

 

Zdroj : www.masaze-pardubice.com

Ilustrace : Francene Harrt