Hle, Já jsem s vámi po všechny dny, až do skonání světa

11.10.2018 16:39

„Hle, Já jsem s vámi po všechny dny, až do skonání světa ʻ

(Mt 28,20)

Situace u nás i ve světě je napjatá, schvalují se zákony, které jdou proti zdravému rozumu. Nastolují se opatření, která nakonec budou mířit proti samému člověku a mnohde se tak již děje.

Každý člověk by se měl zajímat o Pravdu. Měl by ve svém životě najít kámen úhelný, který stavitelé zavrhli, aby měl na čem poměřovat svá dennodenní rozhodnutí, slova i myšlenky.

Každý máme zodpovědnost za stav dnešního světa, proto by měl každý znát Zákony stvoření, ve kterém žijeme.

Věděli jste, že světlo je zároveň informace? Tma je nedostatek informace. Člověk s věděním, tedy s dostatkem informací, se bude jistě chovat jinak, než člověk bez nich nebo jen s okrajovou znalostí. Všimli jste si, jak svítí silně Slunce? A co počasí, které v říjnu odpovídá konci srpna. Něco se děje s planetou i s námi.  Tak, jak život na planetě pokračuje, naznačuje, kudy se bude i nadále ubírat. Temné pasti číhají na každém kroku člověka, aby jej lapily a nepustily a přitom máme ze Světla tolik významných pomocí. Jen v našem srdci odcítíme,  které jsou pravé a které falešné. Využíváme je, dokud je ještě čas? Ten se stále zkracuje a stále rychleji nám v pravý čas pak přináší úrodu naší setby. Sejme dobrá semena, vzhlížejme k Nejvyššímu, dodržujme duchovní Zákony, pomáhejme tam, kde je třeba a je-li to třeba. Zachovejme v sobě klid a mír, nenechme se unášet temnými myšlenkami a emocemi, ale včas je rozpoznejme a odhoďme. Nejsou naše. Naše láskyplné a mírumilovné myšlenky staví Nový svět a tak jen jim můžeme důvěřovat..

Cesta vzhůru vede úzkou a trnitou pěšinou. Je to práce v sobě  a na sobě, nikoliv na těch druhých. Obrňme se dobrými předsevzetími, bezpodmínečnou láskou, moudrostí  a dobrem, které jsou našimi nejlepšími pomocníky a přáteli, ponořme se pro ně do svého nitra, kde je nalezneme při ztišení, rozjímání nebo meditaci, na nelehké, výstupové, příkré cestě,  abychom pokračovali v chůzi dále a výše, v krajině ticha svého nitra, a  vyhnuli se tak přilnavým úponkům jedovatých rostlin, snažících se nás zachytit a stáhnout dolů. Meč pravdy, ať nám razí cestu a když je cesta zarostlá a není vidět na krok, můžeme se řídit intuicí. Intuice je řeč našeho srdce.

Když žil Ježíš Kristus na Zemi, zaslíbil nám, než odešel, že S NÁMI ZŮSTANE, AŽ DO SKONÁNÍ SVĚTA. On je tím kamenem úhelným, který stavitelé zavrhli. Tím, že Ho lidé nepřijali, spolu s  Jeho poselstvím Lásky -  Evangeliem, mučili jej a zavraždily na kříži, přesto On a Jeho Láska žije dál a střeží nás. Oslavujeme Ji každé Vánoce a Velikonoce. Nastává doba, ve které nutně potřebujeme toto vědění v sobě oživit a žít i konat, podle Zákonů LÁSKY, jinak nemůžeme vejít do Tisícileté říše míru a lásky, zaslíbené na Zemi. Proto buďme  v tomto jako děti a nechejme se Jím vést.

Doba třídění zrna od plev je přítomností a rychle se završuje. Pomyslné nůžky mezi světlem a temnem se stále více rozvírají. Vše v našem životě nás nutí se rozhodnout, očistit, přijmout, odložit. Mnozí terapeuti, se právě tímto tématem zabývají. Není však potřebné vždy vyhledávat odbornou pomoc. Máme v sobě schopnosti i pomoci, jak to temné v nás, co vyplouvá z hlubin naší duše napovrch, naším vědomím přijmout, odpustit a uzavřít. (Většinou strach, ale i jiné neg. emoce)

Tato doba není o těch tam venku, kteří dělají ty ošklivé věci, ale o nás, tam uvnitř.  Ten nejdůležitější boj se odehrává v nitru každého z nás. Je to boj tuhý a dlouhý, jsme tím již velmi unaveni. Je to boj o naši duši. Světlo stojí po našem boku, ale JE i v našem srdci. Avšak my jsme Ti, kteří vydávají rozhodnutí, ČÍM JSME A ČÍM CHCEME BÝT. Proto stojí za to vytrvat, napnout všechny síly a být Dobrem a Láskou, až do konce. Pomůžeme tak i mnohým dalším, kteří ještě ve své nevědomosti duchovně spí. Na své straně máme tu největší pomoc Světla – LÁSKU Pána Ježíše Krista, a On svá zaslíbení plní.

 

Marianna Vopelková