Evangelium podle Jana

10.04.2020 13:49

 

Přijměte v tyto svátční dny slavností Volikonocí pozvání na film, 

natočený podle předlohy Janova Evangelia, z Bible Svaté.