Dvanáctero lidství

03.02.2013 19:25

 

               

 

           1.Ctím život ve všech jeho formách.

 

           2.Jednám čestně a jsem pravdivá k sobě i k druhým.

 

           3.Žiji rovnocennost- nad nikoho se nepovyšuji, před nikým se neponižuji.

 

           4.Cokoliv konám, konám ku prospěchu vyššího celku, jehož jsem i já vyšší součástí.

 

           5.Jsem plně zodpovědná za svůj život a spolu –zodpovědná za stav společnosti.

 

           6.Rozvíjím ušlechtilé lidství, soucítění, moudrost a krásu v sobě i okolo sebe.

 

           7.Spolupracuji dle principu lidství s jednotlivci i společenstvími a pomáhám potřebným podle svých možností.

 

           8.Tvořím a zachovávám mír a pochopení ve vztazích osobních i společenských, a to i při nesouhlasných názorech.

 

           9.Moje svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhého člověka. Stejně jako jeho ve vztahu ke mně.

 

         10.Pečuji o své tělo jako o domov pro svoji Duši a jsem si plně vědoma zodpovědnosti za své zdraví.

 

         11.Žiji v harmonii s přírodou a spolupracuji s ní. Cokoliv z ní získávám, vracím zpět ve stavu pro přírodu použitelném.

 

         12.Rozvíjím své poznávání podstaty života, jeho zákonů a principů a svoji schopnost žít podle nich.

       

          P.S.

       

         13.Vím, že Život je spravedlivý – co do něj vložím, to se mi postupně odrazí zpět.

 

        

♣♣♣

 

         

          Z festivalu Svatováclavské inspirace konané 29.9.2012 v Kunětické hoře