Důvěra

19.08.2013 07:05
 
 

 

Důvěra je křehký cit,

důvěru v sebe i k druhým třeba mít

a nikdy ji neztratit.

 

Ani když vše se hroutí

a zdá se, že nic nejde, jak jsi chtěl,

když Tvou duši něco rmoutí,

ani tehdy důvěru neztrácej.

 

Důvěru, že vše je tak, jak má být,

ač důvod „proč“ Ti zatím zůstal skryt.

Důvěru, že opět rozjasní se nebe

a ozáří je slunce svit,

jenž paprskem svým pohladí i Tebe

a Tvé srdce znovu najde klid.

Důvěru, že všechno hlubší smysl má,

že nic není pouhá náhoda.

Důvěru ve vyšší vedení,

moudré vláken osudu předení.

 

Důvěru v běh věcí příštích měj,

ničeho se nelekej.

Důvěřuj a brzy pocítíš

úlevu a radost tam, kde dosud nesl jsi jen těžký kříž.

Všemu volný průběh ponechej

a brzy Ti zas bude hej.

 

Život náš je velký dar,

jenž k růstu a zušlechtění má být užíván.

Naplno vše prožívej a důvěřuj,

každý okamžik je jenom Tvůj;

jen na Tobě záleží, čím jej naplníš,

zda bdělý jsi, či zda jen spíš.

 

Vždy s nohama na zemi a zrakem upřeným vzhůru pevně stůj

a jako klidný koráb na rozbouřeném moři životem svým pluj.

Co dělat máš, to srdce Tvé Ti napoví,

poslechneš-li je, pak koráb Tvůj v bezpečném přístavu zakotví.

 

 

M.B.

 

 

 

 

 

 

 

Zde můžete psát...