Důležité poselství naší planety

14.12.2018 13:08

 

Karaimi Kateřina Motyčková, Důležité poselství:

www.cestyksobe.cz/28980-2/28980

 

Den Zimního slunovratu 21.12. 2018 je klíčovým okamžikem sebereflexe roku, neboť právě tehdy se vše rodí znovu a to během jiných ročních období nemůžeme zažít. V kouzelné slunovratové noci se jedna brána zavírá a současně druhá otevírá. Se západem slunce nastává nejdelší a nejtemnější noc, nalézáme spojení s vlastním středem, klidem a jistotou. Je to doba mysteria smrti, obrazně, všeho co chceme aby v nás zemřelo a s čím se v osobním životě loučíme, zároveň se navrací slunce – světlo, zrození se do nové cesty je momentem spirituálního obrození.

V den Zimního slunovratu 21.12. 2018 se nabízí příležitost, připojení se, ke společné meditaci za Matku Zemi a spojením se s jejími živly.

Příroda svým stavem nyní žaluje na lidstvo, jak se k ní nezodpovědně chová, Země nyní trpí nesmírným drancováním, špiněním, neúctou a vytěžováním a přitom jsme na ní životně závislí a to nejen lidé, neseme zodpovědnost i za další formy pestrého života fauny a flory přírody na planetě. Bez přírody život na Zemi není možný. Bez zdrojů pitné vody je život bezprostředně ohrožen. Uvědomme si naléhavost, s jakou k nám stav přírody, již ze všech koutů planety, volá.  

Pro všechny, kteří se chtějí připojit na dálku 21.12.2018, zveřejníme aktuální doplňující informace na www.haluzice.cz koncerty bezprostředně před akcí.

 

-----

 

Pokud někdo nemá dostatek informací o znečištění planety, může se podívat na dokument. film - OCEÁN PLASTŮhttps://www.tarak.cz/ocean-plastu/

Nebo na dokument. film - PLANETA OCÁNŮ:  https://www.tarak.cz/planet-ocean-cz-film/

Také dokument o důležitosti Deštných pralesů pro planetu - Deštné pralesy tajemství života

https://www.youtube.com/watch?time_continue=510&v=d_Vs9S-8fek

A mnoho dalších filmů a dokumentárních snímků.

-----

 

Otevřeme oči a podívejme se, jak je naše planeta krásná: Planet Earth

https://www.youtube.com/watch?time_continue=541&v=6v2L2UGZJAM