Duhový sen

17.08.2012 15:15

 

 

 

Sním svůj duhový sen,

V němž je mi křišťál  průvodcem.

Všechny barvy v sobě skrývá,

broušený pak, slunečním paprskům je vydá.

 

Každý svou vlastní barvu máme,

přednost před ostatními jí často dáme.

Avšak i ostatní barvy nám lahodí,

Tak jako věnec panny z pestrého kvítí.

 

Barvě jedné bez ostatních něco chybí,

je jako jeden tón znějící před symfonií,

proto spějme k výměně a souznění,

v harmonii s ostatními nám pak nic nechybí.

 

Když člověk čistě tvořivost svou vydává,

vzniklá krása uměním ducha se nazývá.

Poklad ducha projeven je podle Vůle Stvořitele,

Pro blaho všech, tím krásu světu darujeme.

 

 Soulad, mír, pokoj a harmonie,

povznesme duši v této těžké době,

uměním ušlechtilým, plným světla, čistoty a krásy,

Ať vzpomene si odkud přišla,

přec ze Světla lásky.

 

Zákon nám  praví  - MILUJ !

A proto nejdřív lásku dej a pak ji přijímej!

Nechť je jak křišťál čistá a září něžným světlem svým,

to Život sám duši obrousil a v  nejvzácnější  démant proměnil.

 

V jejím nitru paprsky lásky a duhy se snoubí,

které předává  dále,  podle svého osobního zabroušení.

Vše je tak v harmonii a v čisté své kráse  -  radujme se !

Vždyť přibyl další chrám ducha VĚČNÉ LÁSCE.

 

 

Marianna V.

 

Ilustrace : © Eva Lipinová