Doteky krásy přírody

28.05.2013 07:13

 

I kdybychom objeli celý svět,

abychom nalezli krásu,

musíme si ji nést v sobě,

jinak ji nenajdeme.

 

 

Den za dnem pro nás příroda kreslí obrazy nevýslovné krásy.

Jen mít oči, abychom je spatřili...