Dnešním ženám

02.07.2013 09:35

Ženo dnešní doby, svou čistotu střež a opatruj,

všech svodů okolního světa se vyvaruj.

Velkou zodpovědnost ve svých rukou máš,

jen na Tobě záleží, jaké potomstvo světu dáš.

Jen Tvé naladění rozhodne,

jaký lidský duch se z Tvého lůna zrodí,

zda svým působením Zemi vzhůru pozvedne,

či zda jen zármutek a zlo tu zplodí.

 

Jen vzpomeň si, odkud jsi na Zem přišla,

na krásu vznešených úrovní Světla

- tam přec svůj pravý domov máš,

k němu směřuj a jednou jej opět uhlídáš.

Na výšiny zalité Světlem své nitro vyladit se snaž,

tam posilu pro své působení načerpáš.

Nechť Tvá duše do přenádherných dálav vznese se,

kéž vpíjí do sebe pulsujících barev jas,

pak osvěžena navrátí se na Zem zas

a všem lásku, naději a občerstvení přinese,

by i oni mohli pookřát

a ze sebe jen to nejlepší druhým dát.

 

Neboj se, ženo, jiná být,

neboj se od ostatních odlišit.

Buď pevná jako skála uprostřed moře,

a svému Pánu důvěřuj,

pak nesklíčí Tě žádné hoře

a Ty vzhůru půjdeš stůj co stůj.

Stůj co stůj, děj se co děj,

vykroč již a déle neváhej.

 

 

Martina B.

Ilustrace :© Aneta M.