Deštné pralesy - tajemství života

20.11.2015 13:09

Víte proč se nazývají deštné pralesy deštné? Ony to jsou, které svou schopností nechávají zrodit se dešťovým mrakům. Jakým způsobem to dělají se dozvíte v tomto  krásném dokumentu.

Deštné pralesy jsou pro naši planetu nezbytné. Bez nich nebudeme moci zajistit v našem životě vodu a kyslík potřebný k našemu životu. Spolu s oceány a vzdušnými proudy udržují na naší planetě klimatickou rovnováhu.

Na světě zbylo v této době již jen 20% deštných pralesů, které stále svým způsobem života ohrožujeme vymýcením. Deštné pralesy jsou zdrojem deště, ochlazují, chrání a zavlažují náš svět. Další schopností deštných pralesů je, že z uvolněné páry vytváří klenbu mraků, která ochlazuje naši zemi, vytváří stín a ochlazuje nejrozpálenější části světa. Odráží zpět do vesmíru většinu slunečního záření. Bez této ochrany by byl život na planetě nesnesitelný.

Největším nepřítelem deštných pralesů je honba za penězi a ziskem. Vzácné, staré stromy deštných pralesů jsou pokáceny a prodány. Úrodná pralesní půda je využita k tvorbě polí.  Využita a po krátkém čase, kdy nastupuje eroze se půda změní v poušť. Tato mrtvá pole jsou opouštěna, aby se založila jinde nová, podobným dravým způsobem, bez ohledu na cokoliv. Z největší části jsou deštné pralesy vymýtány pro tvorbu plantáží na výsadbu palmy olejné, ze které se těží palmový olej. Tento olej je velmi levný a výrobci potravin po celém světě jím nahrazují dražší suroviny. Navíc je tento olej pro člověka v důsledku nezdravý.

Uvažme, není tento levný palmový olej naopak tím nejdražším, když víme, jakou cenu za něj zaplatíme, mýcením pro život nezbytných deštných pralesů? Kontrolujme složení své stravy a nahraďme nekvalitní suroviny zdravými. Nekupujme výrobky, které obsahují palmový olej. Záleží na každém z nás. Udělejme něco dobrého pro deštné pralesy.

Lidé nedokážou přežít bez deštných pralesů. Deštné pralesy však bez lidí ano. Konejme dokud je čas. Vzpomeňme si, jak horké a suché bylo poslední teplé období na Zemi.

M.V.