Děkuji Ti

21.04.2019 12:44

 

Má Cesta je úzká a trnitá. Vezmi svůj kříž a následuj mne. Nepros o něj, ani jej neod­mítej. Přijmi, co přichází, a opouštěj, co odchází.

Nežádej odvrácení bolesti od svých blízkých. Bolest je branou jejich uzdravení. Máš-li však sílu Lásky, pomoz nést slabému jeho kříž. To je Modlitba. Požádáš-li o kříž svého bratra. Dostaneš jej. Kéž však nezapome­neš říci: "Buď vůle tvá," abys přijal míru hoř­kosti, která nepřesáhne tvůj pohár.

Miluj bližního svého jako sebe sama. To je moudrost Lásky, která spravedlivě dělí kříž i odměnu.

Já však nepřicházím žádat ani zakázat oběti. Dary plynou bez ptaní tam, kam plyne Láska. Přicházím darovat sebe. Najdi své Srdce. Proměň je v tůň, která naplněna mým Světlem září do noci ztraceným dětem. Přijímej déšť mé Lásky. Dopadá na tvou hlavu a tělo a proudí do Srdce. Očišťuje tě. Jsi chrámem, jehož dlaněmi voda Světla vytéká ze Srdce do vyprahlého světa. Staň se bláznem pro Lásku.

Modlitba je počátkem života v Pravdě. Předlož mi své nitro se vším, co skrývá. Světlem Pravdy zmapuj jeho temná zákoutí. Poznej svou zem, abys nezabloudil.

Modlitba je silou všech slabých. Je darem dávat Lásku, i když ji neumíš žít. I nejmen­ší mohou sypat na zem hvězdy. Vždyť není Srdce, ve kterém by nehořel můj oheň. Dej mi myšlenku Světla a já ji daruji světu. Ti, kdo žádají pro sebe, byť by prosili o poznání a čisto­tu, nic nepochopili. Kdo jsi mne zaslechl, žádej být zapomenutou lampou Světla plačícím. Dej zadarmo svou zář a já ji daruji nejpotřebnějším. Pamatuj, že i když žízníš, jsou i jiní, kteří více než ty žízní. A dokud oni nebudou uzdraveni, ani ty se neuzdravíš. Avšak utiší-li se nitra žíz­nících. Utiší se i žízeň tvého Srdce. Vždyť je pouze jeden člověk. Jedno Srdce v Lásce.

Měj otevřené Srdce a pak vše, co děláš, je modlitba. Dítě, které si hraje s otevřeným Srdcem, sytí hladový svět.

 

J.L.Cesta srdce