Co si umíme ubránit, přetrvá

24.02.2020 18:29

Citáty Carla Junga, které vám pomohou poznat a pochopit sebe sama.

„Carl Jung byl jedním ze zakladatelů moderní hlubinné psychologie, jejímž cílem je usnadnit konverzaci s nevědomými energiemi, které se pohybují přes každého z nás.

Přispěl k mnohým tématům, které nadále informují současný život: komplex, archetyp, persona, stín, anima a animus, osobnostní typologie, výklad snů, individualizace a mnohá další témata. Velmi výrazně přispěl k našemu tvůrčímu životu a spiritualitu považoval za ústřední součást lidské cesty.“

1. „Člověk se nestane osvíceným tím, že si samého sebe představuje jako bytost ze světla, ale tím, že si vytvoří stín při plném vědomí.“

2. „Nezdržujte někoho, kdo odchází, jinak nepotkáte toho, kdo přichází.“

3. „Teprve když dosáhnete nevědomého uvědomění, nasměrujete svůj život a budete mluvit o svém osudu.“

4. „Vše, co nás zlobí na jiných, nás může vést k pochopení sebe samých.“

5. „Setkání dvou osobností je jako kontakt dvou chemických látek: v případě, že dojde k reakci, obě se změní.“

6. „Nejsem tím, co se mi stalo, ale jsem tím, co jsem si vybral, aby se stalo.“

7. „Znát svou vlastní temnotu je nejlepší způsob, jak jednat s temnotou jiných lidí.“

8. „Pokud jste nadaný člověk, to neznamená, že jste něco získali. To znamená, že máte něco vrátit zpět.“

9. „Chyby zrcadlí pravdu, a pokud člověk neví, co daná věc je, svou znalost zvýší alespoň tím, že pochopí, co není.“

10. „Vaše představa se stane jasnou pouze v případě, kdy se můžete podívat do svého vlastního srdce. Kdo se dívá ven, sní. Kdo se dívá dovnitř, je probuzen.“

11. „Lidé udělají cokoliv, bez ohledu na to, jak absurdní to je, aby nemuseli čelit své vlastní duši.“

12. „Osamělost neplyne z pocitu, že nemáte kolem sebe lidi, ale z neschopnosti komunikovat o věcech, které se vám zdají být důležité, nebo z udržování určitých názorů, které jiní prohlašují za nepřípustné.“

13. „Deprese je jako žena v černém provedení. Pokud se objeví, nesnažte se ji odehnat. Pozvěte ji, nabídněte jí místo, chovejte se k ní jako host a poslouchejte, co vám chce říci.“

14. „Muž, který neprošel peklem svých vlastních vášní, je nikdy nepřekoná.“

15. „Vaše vnímání bude jasné pouze v případě, kdy se můžete podívat do své vlastní duše.

16. „Co si umíme ubránit, přetrvá.“

17. „Sen představuje malé skryté dveře v nejhlubší a nejintimnější svatyni duše, které se otevírají do prastaré kosmické noci, kterou byla duše dlouho před tím, než existovalo vědomé ego.“

18. „Můžeme si myslet, že umíme kontrolovat sebe sama. Nicméně přítel může o nás snadno odhalit něco, o čem my nebudeme mít vůbec tušení.“

19. „Vše ohledně jiných lidí, co nás uspokojuje, nám pomáhá lépe pochopit sebe sama.“

20. „Jste to, co děláte, a ne to, co řeknete, že uděláte.“

Zdroj: collective-evolution.com