Co se skrývá v hlubinách naší podvědomé mysli?

05.11.2018 18:44

Málokterý přírodní úkaz je tak fascinující a málo prozkoumán jako lidská mysl. Je ještě tolik toho, co o našem podvědomí nevíme.

A právě v našem podvědomí se nacházejí samotné základy naší osobnosti a individuality.

Následující krátký Freudův test osobnosti nám umožňuje na chvíli se do sebe pohroužit, čímž se můžeme o sobě dozvědět něco nového, nebo si jen potvrdit to, co už jsme o sobě věděli.

Jak se projevuje podvědomí na našem řízení

Je nepopiratelné, že naše podvědomí je naším služebníkem, který pro nás pracuje ve dne v noci. Díky němu jsou schémata a vzorce našeho chování konzistentní.

To znamená, že naše chování a činy jsou ve shodě s našimi emocionalizovanými myšlenkami, nadějí, či s našimi nejniternějšími touhami.

Vždy, když se v životě pokoušíme o něco nového, nepoznané či neobvyklé, naše podvědomá mysl zareaguje, a to se u nás projeví jako emocionální a fyzické nepohodlí.

I když cítíme, že podvědomá mysl nás táhne zpět do naší komfortní zóny, pravdou je, že nové zkušenosti umožňují naší mysli růst, což pak přispívá k rozšiřování i naší komfortní zóny.

Naše podvědomí také často bývá zdrojem našich největších problémů. Tyto problémy se snažíme odstranit či napravit, ale vůbec se nám to nedaří.

Mezi tyto problémy patří všechny traumatizující zážitky a emoce, které si nechceme připustit a dusíme je ve svém nitru už delší dobu.

Traumatizující zážitky a emoce se takto do našeho podvědomí nadále doslova vrývají. Pokud se však nepokusíme upřímně podívat do vlastního nitra a našim potlačovaným problémům se budeme dále vyhýbat, může se stát, že tyto problémy se na sebe opravdu řádně nabalí.

Pokud tedy chcete získat lepší přístup ke své podvědomé mysli, můžete zkusit zajímavý test!

Jedná se o krátký Freudův test, který nám umožňuje ponořit se do těch největších hlubin našeho podvědomí! Vše, co budeme potřebovat, je jen pero a papír.

Zapište si všechny vaše odpovědi na každou jednu otázku v testu. Využívejte i svou představivost a nebojte se prozkoumat neprobádaná zákoutí vaší podvědomé mysli!

Jste připraveni? Tak pojďme na to!

 

 

Freudův test osobnosti

 

1. Představte si, že se díváte na oceán. Jaké jsou vaše pocity?

2. Představte si, že se procházíte po lese a díváte se na zem. Co všechno vidíte? Nyní si zapište všechno, co cítíte.

3. Představte si, že nad sebou vidíte létat racky. Jaký máte z toho pocit?

4. Hledíte na cválající koně. Jakou emoci to ve Vás vyvolává?

5. Představte si, že kráčíte po poušti. Jak kráčíte, pomalu se přiblížíte k obrovské, neproniknutelné zdi. Je tak dlouhá, že nevidíte její konec ani na jedné straně. No ve zdi je malý otvor, přes který na druhé straně vidět oázu. Co byste udělali?

6. Bloudíte po poušti, když najednou objevíte džbán plný vody. Co uděláte?

7. V lese Vás zastihla noc a Vy jste se ztratili. Najednou však v lese najdete dům, ve kterém se svítí. Zkuste si představit, co byste udělali.

8. Stojíte uprostřed husté mlhy a nic nevidíte. Co byste udělali nejdřív?

 

Vše si znovu projděte a než se podíváte dále, doplňte, co vás ještě napadne. 

 

 

 

O čem vypovídají Vaše odpovědi na uvedené otázky?

1. Toto je Váš postoj k životu, k Vašim emocím a k Vašim touhám.

2. Toto jsou pocity, které máte k Vaší rodině.

3. Váš postoj k ženám.

4. Váš postoj k mužům.

5. Takto přistupujete k řešení problémů.

6. Takto si vybíráte Vašeho sexuálního partnera.

7. Odpověď prozrazuje, jak jste připraveni na manželství a založení rodiny.

8. Váš postoj k smrti.

 

Zpracovala: Mocvědomí.cz