Čistota

07.09.2012 19:42

 

Překrásné, zářivé jsou úrovně Světla. Ony Světlem zářící říše, kam smí všech vin zbavení lidští duchové dojít na své pouti Stvořením. Ten, kdo na tato místa po dlouhé pouti vkročí, prožívá nekonečnou blaženost, cítí se lehký, naplněný radostí a nikdy nekončícím štěstím. Toto vše však současně proniká i vroucí, upřímná  láska k Bohu a hluboká pokora před Jeho velikostí.

Lesknoucí se bystřina stéká dolů do údolí. Její voda je průzračná a chladivá. Kdo v ní svlaží své rty, cítí se nádherně osvěžen. A kdo pocítí její perlivou svěžest na svém těle, cítí se,  jakoby jím projela vlna nové pulsující  síly. Terasovité zahrady, vinoucí se po obou stranách bystřiny, nabízí oku člověka to nejkrásnější, co mohou dát. Rozkvétají zde květy čarokrásných barev, nejrozmanitějších tvarů a libých vůní, které se mísí ve svěžím vánku.  Vše proniká záře Světla, ve kterém jakoby se vše koupalo a zároveň se jím neustále napájelo.

 Po stezce, sypané zlatým pískem, kráčí dvě ženy. Jejich roucha, zračící stav jejich duše, jsou bělostná, bez jediné poskvrny. Stoupají vzhůru po stupních vedoucích ke chrámu Nejvyššího, vystavěného ze vzácného  bělostného kamene. Světlé ženy vchází do chladivých síní.  Vysoké mramorové sloupy drží mohutnou klenbu, avšak při pohledu vzhůru se klenba chrámu ztrácí, neboť se zdá, jako by zde snad ani  nebyl žádný strop- jen linoucí se zářící Světlo. Obě ženy poklekají naplněny  silou, která mocně proudí shůry.

Největší záře pak dopadá na oltář, který stojí vysoko na rozlehlých stupních, které zdobí záplavy bělostných liliových květů, jejichž vůně proniká  ven, daleko za brány chrámu. Nitra žen zdobí čistota jako nejvzácnější klenot. Touha po Světle je to, co nejvíce naplňuje jejich duše.  Po nitkách touhy k nim mocně proniká chladivý, svěží proud zářivé Čistoty Boží. Jejich chvějící se nitro cele naplňuje dík vzhůru k Pánu všech světů za nezměrnou milost, kterou každoročně daruje všemu ženství. 

Shůry je slyšet hlas:

Čistota Boží v tento den mocně proudí ze síní hradu Grálu. Ona svým chladem a všeprostupující jasností přináší  očistu všemu, co se nachází ve Stvoření.

Hluboko dole na modré planetě Zemi nyní zápasí  nesčetně lidských duchů o záchranu z temných sítí, kterými je tato planeta obestřena. Pozemská žena hluboko klesla. Ale mnohé ženy ve svém nitru uchovaly jiskru, kterou se snaží rozdmýchat. Jejich touha po vysokých, Zemi tolik vzdálených světlých říších je převeliká. I přes kal a špínu, která vládne v dusných mračnech okolo Země, si uchovaly čistotu. Ony touží kráčet vzhůru. Prosí o to, aby Země mohla skrze proudy Světla, povstat očištěna, osvěžena  a znovuzrozena. Tyto ženy, touží býti průplavy, skrze které bude Světlo, Láska a Čistota proudit k této bolestí zmítané Zemi.

Vy, čisté služebnice, darujte dále Čistotu Boží, kterou je nyní Vaše nitro cele naplněno! Pošlete ji dolů toužícím pozemským ženám. Ony vroucně prosí o to, aby jejich nitro zalila chladivá záře čistoty Boží. Do čistých rukou pozemských žen sešlete dále paprsek     Čistoty. Neboť Čistota je to, co pozemskému ženství chybí nejvíce.

Pozemské ženy, čerpejte z proudu, jenž prochází v tento den Stvořením a dosahuje i k Vaší Zemi. Skrze Vás pak může paprsek Čistoty uzdravovat a posilovat  vše, nač jen pomyslíte.

Čistota je zářící plášť, který Vás ochrání před vší špínou.

Čistota je i kopí, které zasáhne vše, co se chce ještě skrývat v tmavých záhybech před Světlem.

Čistota povznáší lidského ducha ke Světlu a přináší posilu všem ctnostem.

Milé ženy, přijměte do svých srdcí paprsek čistoty a dávejte ji dále, neboť  to je vznešená úloha všeho ženství ve Stvoření.

Čistota je vzácný dar. Chraňte ji ve svém nitru jako nejvzácnější klenot a vystavte jí ve svém duchu světlý oltář. Potom všude, kam vkročí vaše noha, jakoby skrze vás zavál svěží vánek z vytouženého ráje, který na svých křídlech nese líbeznou vůni bělostných liliových květů. Pak sloužíte správně  Bohu, jemuž jedinému smíte a máte za vše děkovat. Taková bohoslužba vás pak vynese vysoko vzhůru. Tam, kde světlé ženy smí pít ze zřídla vznešené Čistoty Boží.

 

M.M.