Čistota

06.12.2012 16:27

Čistota Boží

je jako běloskvoucí, čerstvě napadaný sníh,

jako jiskřivé vločky, jež rodí se v oblacích

a neslyšně se jako požehnání shůry k zemi snáší

a nebeský mír do duší lidí vnáší,

je jako zářivé ledové krystalky třpytící se v nich.

 

Čistota Boží je jako lilie bílé květ,

jehož dech chladí a lidského ducha občerstvuje,

ach, kéž provoní a v harmonii rozezvučí celý svět,

kéž Země naše vesmírem jako světlý koráb pluje.

 

Lilie bílá ponaučení a příklad chce nám dát,

abychom věděli, jak v žití svém správně stát.

 

Čistota s láskou a spravedlností trojici tvoří nerozlučnou,

jež jako zvon do celého Stvoření zní melodií zvučnou.

Čistota lásce přísnost dává,

čímž spravedlnosti napomáhá.

 

Nechme své myšlenky, slova i činy prodchnout nejvyšší možnou čistotou,

by z nás jen ušlechtilost, krása, dobro mohly proudit s jistotou.

 

Kéž s každou vločkou sněhovou,

čistota do našich srdcí vejít smí,

nechť naše vyzařování skví se barvou duhovou

a svět vůkol líbeznými tóny rozezní.

M.B.