Čistá myšlenka

17.04.2012 23:01

 

Čistá myšlenka je jako krásná květina,

jako poupě, jež rozkvétat začíná;

jako klidná jezerní hladina,

jako pták, jenž k letu křídla rozpíná;

jako lísteček, jenž snesl se mi do klína,

či jako dítě, když v matčině náruči sladce usíná.

 

Když hladinu Tvých myšlenek nezvaný host náhle zčeří,

zůstaň klidná a obrať se v nitru vzhůru,

popros o světlou sílu a ochranu,

s jejíž pak pomocí zaženeš veškerou chmuru.

 

Otevři srdce své paprskům Světla

a nech je, ať vstoupí a smí Tě vést,

ať prozáří a pročistí všechna zákoutí,

ať Tě již pranic nermoutí

a v mysli jen samé růže mohou kvést.

 

Čistá myšlenka je jako motýl na okvětním plátku lilie,

jako průzračná kapka rosy zrána,

jako věneček, který s láskou děvčátko uvije,

jemuž do vínku veliká něha byla dána.

 

Čistá myšlenka do dáli nese se,

jakoby na křídlech víly,

čeho se dotkne, to povznese,

dodá mu přehršel síly.

 

Čistá myšlenka k sobě podobné myšlenky jako věrné družky volá,

pojí se s nimi, váže, roste a sílí,

veškeré překážky hravě zdolá

a ponuré myšlenky vytlačí jako bezcenné býlí.

 

Čistá myšlenka k nebi stoupá výš a výš

jako lehounký obláček páry,

kam až, to se nedozvíš,

děkuj však za všechny milosti a dary.

 

Krb svých myšlenek udržuj čistým

stůj co stůj, děj se co děj,

citem sem na Zem světlé nitky přiváděj,

pak štěstí své i druhých učiníš jistým.

 

M.B.